VvAA partner Compassion for Care

VvAA en Compassion for Care zijn per 1 september 2013 een partnership aangegaan. De vereniging van zorgprofessionals en de stichting die ‘compassie in de zorg wil terugbrengen’ gaan onder andere samenwerken op gebied van kennisuitwisseling, facilitatie en communicatie.

 

VvAA heeft zich als organisatie van zorgprofessionals ten doel gesteld de samenwerking tussen zorgprofessionals en de verschillende beroepsgroepen te ondersteunen en te faciliteren. Zij kunnen zich daarin sterk maken voor oplossingen die zorgprofessionals de kans biedt meer tijd te besteden aan hun patiënten. Compassie en tijd voor de patiënt komen volgens Compassion for Care door vooral werkdruk en protocollen veel te vaak in de verdrukking.

Door de samenwerking met Compassion for Care verwacht VvAA meer contact te hebben met de ‘volgende generatie van zorgprofessionals’ en inzicht te hebben in wat hen bezighoudt.

Compassion for Care is een onafhankelijke stichting die de compassie (terug) wil brengen in de kern van de gezondheidszorg. De stichting is in 2010 ontstaan vanuit een initiatief van medische studenten aan diverse universiteiten in Nederland.

De samenwerkingsovereenkomst tussen VvAA en Compassion for Care loopt tot 1 september 2015.

Delen