VWS trekt handen af van LSP

Het ministerie van VWS is niet meer betrokken bij  invoering van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat schrijft minister Schippers in een brief aan de Eerste Kamer. Na het afblazen van het LSP afgelopen winter, reanimeren de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en patiëntenorganisatie NPCF het initiatief. Zij zorgen er in eerste instantie voor dat er regionale structuren komen.

Volgens de minister kan een zorgaanbieder niet verplicht worden aan een lsp mee te werken. “Het is zo dat zorgverzekeraars in de contracten afspraken kunnen maken over veilige en gestandaardiseerde elektronische communicatie tussen zorgaanbieders onderling. Het is de beroepsgroep zelf die beslist of aansluiting op het lsp als kwaliteitseis voor de beroepsgroep geldt. De zorgverzekeraars hebben aangegeven de eis tot aansluiting op het LSP niet in de contracten op te nemen voordat deze is vastgesteld als kwaliteitseis door de beroepsgroep.”De minister zal nog eenmaal een huis-aan-huisbrief versturen over het elektronisch patiëntendossier (EPD). “De boodschap beperkt zich tot het informeren van de burger over het stopzetten van mijn betrokkenheid bij het landelijk EPD in de context van een private doorstart.”

Schippers kondigt wel aan dat de zorgaanbieders voornemens zijn in 2012 hun patiënten expliciet om toestemming vragen voor het aanmelden en verwerken van gegevens via het LSP (opt-in). “Dit gebeurt in het kader van de normale contacten tussen zorgverlener en patiënt”, aldus de minister.

Zij schrijft aan de kamer dat de VZVZ een brochure ontwikkelt voor patiënten met informatie over gegevensuitwisseling in de zorg. In de brochure vindt de patiënt informatie over onder meer waarom de zorgverlener toestemming vraagt aan de patiënt voor aanmelding van zijn gegevens, wat dit betekent voor de patiënt, hoe hij de toestemming kan intrekken, waar hij terecht kan met vragen.

De Tweede Kamer debatteert op 29 mei over de doorstart van elektronische gegevensuitwisseling.

De brief is hier te downloaden.

[Bron: VWS]

Delen