Waar blijft de zorg?

Asiel, stikstof, natuur, inflatie, Oekraïne, woningbouw, bestaansminimum en… zorg? Door de val van het kabinet hebben de politieke partijen in de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen zóveel onderwerpen om campagne op te voeren dat het de vraag is of de zorg niet in al dat geweld ondergesneeuwd dreigt te raken.

In het licht hiervan is het extra pijnlijk dat de al zo lang in de lucht hangende publiekscampagne over de toekomst van de zorg nog steeds niet van de grond gekomen is. De vraag is in hoeverre het grote publiek überhaupt zorg als verkiezingsthema zal herkennen. Tijdens de perspresentatie van het rapport Met de stroom mee van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving antwoordde voorzitter Jet Bussemaker onomwonden “Nee” toen haar werd gevraagd of mensen weten waar de discussie over gaat.

Dreigt de zorg niet in al het campagnegeweld ondergesneeuwd te raken?

Ondertussen wordt al nagedacht over de vraag welke onderwerpen controversieel moeten worden verklaard nu het kabinet demissionair is. Dit treft ook de zorg en komt er feitelijk op neer dat ministers Ernst Kuipers en Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen in de hun resterende tijd op de winkel mogen passen. En daarna? Terugkeer in de huidige functie is voor alle drie koffiedik kijken. Maar gelet op de (volgens de peilingen) verwachte electorale klap voor D66 is die kans voor Kuipers nog wel het kleinst.

Delen