Waar is de professional?

Een opmerkelijke uitkomst uit de Zorgmonitor 2014 van TNS Nipo: de overgrote meerderheid van de geënquêteerden is van mening dat de overheid en niet de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg. Ik vroeg mij bij het lezen hiervan meteen af: wat is dan de positie van de zorgprofessional? In de interviews die ik met vertegenwoordigers van specialistenverenigingen doe, krijg ik te horen dat zij kwaliteitsrichtlijnen opstellen voor hun werk. En spreek ik met Zorginstituut Nederland, dan luidt het steevast: wij verwachten ook van de medisch-wetenschappelijke verenigingen dat zij dit doen. Doen ze het niet of niet snel genoeg, of ondervinden ze er problemen bij, dan kunnen wij helpen. En duurt het allemaal te lang voordat ze met concrete resultaten komen, dan hebben wij als instituut doorzettingsmacht om te zorgen dat het wél gebeurt.

Kortom: de bal ligt volledig bij de professionals. Natuurlijk is het de bedoeling dat de zorgverzekeraars van de ontwikkelde kwaliteitsstandaarden gebruikmaken in hun proces van zorginkoop. Van de professionals die ik hierover spreek, krijg ik ook te horen dat zij het logisch vinden als die dit doen. Dat professionals nu in die TNS NIPO enquête de bal volledig bij de overheid leggen, vind ik dus vreemd. In ieder geval is het goed nieuws voor werkzoekenden die aan de slag willen bij Zorginstituut Nederland. De doorzettingsmacht waarover het beschikt blijkt hard nodig te zijn.

Delen