Waardegericht

April is de maand waarin de zorgverzekeraars het inkoopbeleid voor aankomend jaar bekendmaken.
Niets nieuws, denkt u, na een woelig najaar van debatteren en brieven aan de informateur. Toch wel, want er wordt – en ik spreek nu vanuit mijn professie als fysiotherapeut – bij een grote zorgverzekeraar
gesproken over ‘waardegerichte inkoop’; inkoop dus, die meerwaarde moet opleveren. Voor de patiënt, welteverstaan. Nu wil het geval dat de coöperatie van eerstelijns fysiotherapeuten waarbinnen ik participeer, direct met dit fenomeen te maken heeft.

Wat is het geval? De genoemde zorgverzekeraar heeft een aantal partijen uit het werkveld uitgenodigd om samen, binnen de zogenaamde tripartite van patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar, mee te denken over deze waardegerichte inkoop. Onder leiding van een onafhankelijk kwaliteitsinstituut. Kijk, dat vind ik nog eens een mooie ontwikkeling; gezamenlijk vormgeven van een goed initiatief.

Dit geeft de mogelijkheid om sturing te geven aan het handelen in de nabije toekomst

De meerwaarde van waardegerichte inkoop voor de patiënt wordt onder meer gemeten aan het opleidingsniveau van de zorgverlener, diens uitvraag (bijvoorbeeld metingen en uitkomsten) en de wetenschappelijke onderbouwing van de aangeboden therapie. Door samen, binnen de tripartite, de schouders eronder te zetten, geeft dit – u als zorgprofessional – de mogelijkheid om sturing te geven aan het handelen in de nabije toekomst. Die kans grijpen wij als zorgprofessionals natuurlijk graag aan. Want gezamenlijk in pilotvorm uitproberen en ontwikkelen, komt altijd alle partijen ten goede.

Of deze positieve ontwikkeling mede tot stand is gekomen door alle aandacht rond de beweging ‘Het Roer Moet Om’, weet ik niet. Wel weet ik dat het een grote stap vooruit is en dat ik er met alle participanten vertrouwen in heb. Ik wens u een zomer vol zon en een nóg waardevollere zorg in Nederland toe. Maar wellicht komen wij elkaar van tevoren nog tegen op de ALV van Vereniging VvAA op dinsdag 27 juni. Graag tot dan!

Delen