Waarom dit niet in Nederland?

Flip Vuijsje
Flip Vuijsje studeerde politieke wetenschap en sociologie; was hoofdredacteur van onder meer Intermediair en Arts en Auto, en heeft zijn eigen bureau voor redactionele hulp bij zorgpublicaties (www.bureauflipvuijsje.nl). Lees alle artikelen van Flip Vuijsje

“You never had it so good”, schreef ik begin april over het aanbod van informatie over onze gezondheidszorg. Dit blijkt, ondanks de crisis in traditionele media-exploitatie, juist groter en gevarieerder dan ooit. For-profit-media voor de sector, zowel in print als digitaal, slagen erin nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. En er komen steeds meer gedegen publicaties, online en bijna altijd gratis te lezen, vanuit de vele beleids- en kennisorganisaties in de zorg.

Maar op één punt kan dit nog beter. Klassieke media, zoals tijdschriften, moeten onderling hard vechten om de aandacht van lezers, en dit lukt het best met relatief korte items, zoals actueel nieuws en commentaar. Voor diepgravender producties, dus onderzoekjournalistiek met een echt lange adem, ontbreekt het regelmatig aan voldoende tijd, ruimte en financiële middelen.

Rapporten van organisaties in de wereld van beleid, advies en onderzoek hebben die langere adem meestal wél, maar missen vaak weer twee andere dingen. Ze hebben een productietijd van eerder jaren dan maanden, en staan dus los van de scherpe actualiteit. En ze zijn vaak geschreven door mensen die wel veel kennis en inzicht hebben, maar lang niet altijd het talent om effectief te communiceren.

Goeie journalisten kunnen dat laatste wel. En als ze ook nog veel ervaring hebben in, en kennis van, één specifieke sector, zoals de gezondheidzorg, zijn zij bij uitstek geëquipeerd om dat zojuist gesignaleerde gat in de informatievoorziening op te vullen. Met publicaties die enerzijds echt diepgravend zijn, over centrale en strategische issues. Maar die tegelijk ook aansluiten op de actualiteit, en die worden gepresenteerd in de vorm en stijl van een prettig leesbaar tijdschrift- of dagbladartikel, in plaats van als saai en wijdlopig rapport.

Alleen: wie gaat dat financieren? Een inspirerend buitenlands antwoord biedt het CHCF Center for Health Reporting. Dit is verbonden aan de University of Southern California in Los Angeles, en wordt gefinancierd door de California HealthCare Foundation (CHCF). Die laatste is een onafhankelijke, politiek niet-gebonden filantropische instelling met als missie de gezondheidszorg in Californië kwalitatief beter, kostenefficiënter, transparanter en toegankelijker te helpen maken. En één van de initiatieven die de CHCF financiert, is de ‘non-profit journalistiek’ van het Center for Health Reporting, dat een gestage stroom aflevert van publicaties over onderwerpen zoals gezondheidsproblemen bij specifieke etnische groepen, de kwaliteit van jeugdtandheelkundige zorg, de impact voor Californië van ‘Obamacare’, de aardbevingsgevoeligheid van ziekenhuizen, en nog veel meer.

Een van de slimme dingen van het Center, is dat het traditionele media geen oneigenlijke concurrentie wil aandoen, maar juist samenwerking zoekt: door de resultaten van de eigen onderzoekjournalistiek ook in die media te publiceren. En ook dit blijkt een succes, gezien de indrukwekkende lijst van Californische kranten en tijdschriften die hiervan gebruikmaken, waaronder de Los Angeles Times.

Een win-situatie dus voor iedereen: voor die media, voor het Center for Health Reporting, voor de burgers van Californië. En voor de (Californische) gezondheidszorg zelf, die hiermee nog eens extra wordt bediend met de serieuze publieke aandacht die zij naar haar aard nu eenmaal verdient.

Dus waarom zoiets niet ook in Nederland?

2 Reacties Reageer zelf

 1. E.Kriek
  Geplaatst op 22 juni 2013 om 21:44 | Permalink

  Inderdaad, Flip Vuijsje,

  De vertegenwoordiger van Artsenauto heeft het zichtbaar moeilijk.
  Ik hoop dat hij kan profiteren van een fonds.

 2. anh jansen
  Geplaatst op 23 juni 2013 om 16:57 | Permalink

  Tja, waarom niet in Nederland? Vraag naar de bekende weg.

  Geen vertrouwen in de Overheid? Wat is er mis met de onafhankelijke informatie die de Overheid zelf geeft en/of financiert?

  Niet gehoord van Stichting Q-support?

  Weg vrij voor stichting Q-koortspatiënten
  DEN HAAG –

  De onafhankelijke stichting voor steun aan Q-koortspatiënten die het kabinet al een jaar geleden aankondigde, kan worden opgericht. De weg is vrij nu ook de Algemene Rekenkamer groen licht heeft gegeven. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten.

  De stichting gaat Q-support heten en krijgt een budget van 10 miljoen euro. Het geld is niet bedoeld voor uitkeringen aan individuele Q-koortspatiënten, maar voor advies, begeleiding en onderzoek.

  Kortgeleden zei Schippers al te hopen dat de stichting in juli een feit kan zijn. Na een jaar wordt bekeken of de geboden hulp volstaat. De stichting krijgt alle ruimte om patiënten te helpen hun leven weer op te pakken en kijkt wat een Q-koortspatiënt op dat moment nodig heeft, aldus de minister. „Als blijkt dat bepaalde patiënten hiermee toch niet geholpen zijn, gaan we kijken welke vervolgstappen nog mogelijk zijn.”

  Het kabinet besloot Q-support in het leven te roepen vanwege de uitzonderlijke gevolgen van de uitbraak, waardoor zeker 25 mensen met Q-koorts overleden en naar schatting honderden anderen chronisch ziek werden.

  Excuses heeft het kabinet niet willen maken en een schadevergoeding voor getroffenen zat er ook niet in, ondanks een oproep daartoe van Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Hij vond dat de overheid te laks heeft gereageerd op de Q-koortsepidemie. Daardoor zouden onnodige slachtoffers zijn gevallen.

  Dat er geen filantroop is die geld wil steken in onafhankelijke informatie verstrekking kan liggen aan 2 zaken: de Overheid voorziet zelf in die informatie behoefte en de bevolking in het algemeen en de journalistiek in het bijzonder twijfelt niet aan de Overheid of er is een gebrek aan deskundige onafhankelijke en voldoende diepgravende journalisten die en kennis van de materie en het overzicht hebben om die materie te plaatsen.

  Aan tunnelvisie geen gebrek in dit land. Dan krijg je dit soort vragen.

  -Vraag voor volgende blog:

  -1-a-: wat is er mis aan het organiseren van congressen aan de Zuid Franse kusten met daarbij aanwezig alle vertegenwoordigers van de zorg en zorgkoepels, inclusief Ministerie en ‘onafhankelijke toezichthouders” als ACM en NZa?

  -1-a-lid 1 :wat zijn de implicaties van een macrobeslag van de Overheid op het BNP van 60.3% en wat bij een macrobeslag van 25%?

  -1-a-lid 2; is er een verband tussen macrobeslag en oprichting van onafhankelijke stichtingen als CHCF of Stichting Q-support?

  Advies van Raad van State 2005 over wetsontwerp Zvw en WMG:
  Noem het marktwerking van, voor en door ambtenaren.

  Laat een onafhankelijke econoom gezegend met gezond verstand maar de vragen beantwoorden. Kaliber Paul Krugman.

  Maar ja, om die man een stukje te laten schrijven is in Nederland subsidie van de Overheid nodig. Zoveel ruimte is er voor de echte vrije markt niet meer.

  En daarom kan het niet in Nederland.