Waarom dit niet in Nederland?

“You never had it so good”, schreef ik begin april over het aanbod van informatie over onze gezondheidszorg. Dit blijkt, ondanks de crisis in traditionele media-exploitatie, juist groter en gevarieerder dan ooit. For-profit-media voor de sector, zowel in print als digitaal, slagen erin nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren. En er komen steeds meer gedegen publicaties, online en bijna altijd gratis te lezen, vanuit de vele beleids- en kennisorganisaties in de zorg.

Maar op één punt kan dit nog beter. Klassieke media, zoals tijdschriften, moeten onderling hard vechten om de aandacht van lezers, en dit lukt het best met relatief korte items, zoals actueel nieuws en commentaar. Voor diepgravender producties, dus onderzoekjournalistiek met een echt lange adem, ontbreekt het regelmatig aan voldoende tijd, ruimte en financiële middelen.

Rapporten van organisaties in de wereld van beleid, advies en onderzoek hebben die langere adem meestal wél, maar missen vaak weer twee andere dingen. Ze hebben een productietijd van eerder jaren dan maanden, en staan dus los van de scherpe actualiteit. En ze zijn vaak geschreven door mensen die wel veel kennis en inzicht hebben, maar lang niet altijd het talent om effectief te communiceren.

Goeie journalisten kunnen dat laatste wel. En als ze ook nog veel ervaring hebben in, en kennis van, één specifieke sector, zoals de gezondheidzorg, zijn zij bij uitstek geëquipeerd om dat zojuist gesignaleerde gat in de informatievoorziening op te vullen. Met publicaties die enerzijds echt diepgravend zijn, over centrale en strategische issues. Maar die tegelijk ook aansluiten op de actualiteit, en die worden gepresenteerd in de vorm en stijl van een prettig leesbaar tijdschrift- of dagbladartikel, in plaats van als saai en wijdlopig rapport.

Alleen: wie gaat dat financieren? Een inspirerend buitenlands antwoord biedt het CHCF Center for Health Reporting. Dit is verbonden aan de University of Southern California in Los Angeles, en wordt gefinancierd door de California HealthCare Foundation (CHCF). Die laatste is een onafhankelijke, politiek niet-gebonden filantropische instelling met als missie de gezondheidszorg in Californië kwalitatief beter, kostenefficiënter, transparanter en toegankelijker te helpen maken. En één van de initiatieven die de CHCF financiert, is de ‘non-profit journalistiek’ van het Center for Health Reporting, dat een gestage stroom aflevert van publicaties over onderwerpen zoals gezondheidsproblemen bij specifieke etnische groepen, de kwaliteit van jeugdtandheelkundige zorg, de impact voor Californië van ‘Obamacare’, de aardbevingsgevoeligheid van ziekenhuizen, en nog veel meer.

Een van de slimme dingen van het Center, is dat het traditionele media geen oneigenlijke concurrentie wil aandoen, maar juist samenwerking zoekt: door de resultaten van de eigen onderzoekjournalistiek ook in die media te publiceren. En ook dit blijkt een succes, gezien de indrukwekkende lijst van Californische kranten en tijdschriften die hiervan gebruikmaken, waaronder de Los Angeles Times.

Een win-situatie dus voor iedereen: voor die media, voor het Center for Health Reporting, voor de burgers van Californië. En voor de (Californische) gezondheidszorg zelf, die hiermee nog eens extra wordt bediend met de serieuze publieke aandacht die zij naar haar aard nu eenmaal verdient.

Dus waarom zoiets niet ook in Nederland?

Delen