Waarschijnlijk

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Twee berichten in elkaars verlengde. Het ene stelt dat de drukte op de huisartsenposten toeneemt. Het tweede dat huisartsenposten slecht bereikbaar zijn. In het eerste bericht wordt gesteld dat de toegenomen drukte “waarschijnlijk komt door een toegenomen zorgvraag vanuit kwetsbare groepen zoals ouderen en patiënten met psychische problemen.” Wie de woorden van Bianca Buurman, lector transmurale ouderenzorg aan het AMC en de Hogeschool Amsterdam, in ogenschouw neemt begrijpt deze inschatting. “Er is een gapend gat tussen ziekenhuis en thuis”, stelt zij. Maar degene die op het nieuwsbericht op Medisch Contact reageert met de stelling dat we ook te maken hebben met een ‘trend supermarkt huisartsgeneeskunde’ heeft ook een punt. Waarom zou je wachten tot de volgende dag je eigen huisarts weer beschikbaar is als er ook een huisartsenpost is waar je direct met je vraag terecht kunt?

Maar wat ook de oorzaak is, dat toenemende drukte op de huisartsenposten leidt tot moeilijker (telefonische) bereikbaarheid van die posten ligt voor de hand. En 26 minuten moeten wachten op contact of na elf minuten moeten constateren dat de verbinding verbroken wordt, is verre van wenselijk. Toch blijft het moeilijk om op basis van de twee bovenstaande berichten vergaande conclusies te trekken. Is de personele bezetting op huisartsenposten misschien onder de maat? Bellen mensen naar zo’n post zonder dat hier strikt genomen een goede reden voor bestaat? Bellen mensen na twee minuten wachten de spoedlijn? En in hoeveel procent van de gevallen blijkt er dan een goede medische reden te zijn om dit te doen? We weten het niet, we blijven hangen op beelden.

Het wordt tijd voor gedegen onderzoek waaruit verdergaande conclusies te trekken vallen dan ‘waarschijnlijk’, anders zullen we waarschijnlijk nog lang van dit soort berichten blijven lezen zonder dat die tot concrete oplossingen leiden.

3 Reacties Reageer zelf

 1. Jurriën Wind
  Geplaatst op 25 augustus 2016 om 16:43 | Permalink

  Lijkt me een kwestie van gewoon een keertje meelopen op een huisartsenpost Frank. We kunnen (ook hier weer) onderzoek gaan doen maar iemand ‘uit het veld’ kan wel zeggen wat hier de oorzaken zijn en dan dekt dit vermoedelijk 98% van de gevallen wel:
  – vergrijzing, ‘meer zorg voor ouderen’
  – meer psychiatrie in 1e lijn (want wordt / is ‘wegbezuinigd uit 2e lijn’)
  – ’24uurs denken’, geen geduld te wachten tot de volgende dag
  – Internet & Google (‘Google is slecht voor uw gezondheid’, genereert angst dus betekent gang naar de HAP)
  – toename vluchtelingen, anamnese in andere taal / tolkentelefoon etc.
  – protocollering, bureaucratie, verslaglegging
  Als ik deze opsomming zo lees, schat ik dat dit zelfs wel 99% dekt; lijkt mij geen extra onderzoek voor nodig!

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 25 augustus 2016 om 19:35 | Permalink

  En op hoeveel HAP’s moet je dan meelopen om tot een reëel beeld te komen? De situatie in de stad is anders dan in het platteland. Vluchtelingen zijn niet gelijk verdeeld over Nederland. Et cetera.

 3. Jurriën Wind
  Geplaatst op 25 augustus 2016 om 22:06 | Permalink

  Ik denk dat als je 8 uur op 1 HAP meeloopt Frank, keer op een zaterdag bijvoorbeeld, dan heb je een heel gemiddeld beeld van ‘hoe het is’….