Waarschuwing achteraf

Je zou eigenlijk wensen dat Anne-Fleur Roos niet afgelopen woensdag maar vijf of misschien zelfs tien jaar geleden was gepromoveerd. ‘ACM dreigt te veel fusies goed te keuren’ had kunnen fungeren als een tijdige waarschuwing die aanleiding gaf tot een koerswijziging. Maar ‘ACM heeft de afgelopen jaren te makkelijk fusies tussen ziekenhuizen goedgekeurd’ is helaas toch vooral nakaarten.

Niet voor niets zei toenmalig bestuurder Henk Don (van wat toen nog de NMa heette) in 2011 in het tijdschrift Zorgmarkt: “You can’t unscramble an egg”. Hij bedoelde hiermee hoe belangrijk de zorgvuldige toetsing vooraf van fusies was, omdat die niet meer ongedaan te maken zijn als ze eenmaal hebben plaatsgevonden. Het was fijn geweest als hij zich zijn eigen woorden wat meer ter harte had genomen, maar ook dat is nakaarten.

Nu zitten we met de gebakken peren. Want zoals Roos terecht opmerkt, is de ziekenhuismarkt nu te geconcentreerd, is te weinig concurrentie mogelijk en is het voor zorgverzekeraars moeilijk om op basis van kwaliteit zorg in te kopen. Met het feit dat de ACM inmiddels tot dezelfde conclusie is gekomen, schieten we niet zo veel meer op. Haar winterslaap heeft al te lang geduurd.

Zal samengaan AMC en VUmc als laatste goedgekeurde ziekenhuisfusie de geschiedenis ingaan?

Corinne Ellemeet (GroenLinks) liet gisteren via Twitter meteen weten een debat aan te vragen. Ook zei beseft dat de-fuseren een weinig realistische optie is, maar ze wil van de minister horen wat die gaat doen om het toezicht op fusies te verbeteren en ongunstige gevolgen ervan aan te pakken. Zij is vast niet de enige die dit wil weten. Ondertussen dringt zich de vraag op of de fusie tussen AMC en VUmc de geschiedenis in zal gaan als laatste die goedkeuring heeft gekregen. De ACM zal met héél goede argumenten moeten komen om nog een keer ‘Oké’ te zeggen.

Delen