Wacht niet met uw jaarrekening

In 2013 start de Nederlandse Zorgautoriteit een onderzoek naar de kostenposten van mondspecialisten. Vraagt de NZa financiële gegevens bij u op, dan bent u verplicht hieraan gehoor te geven. Dit kunt u doen via uw jaarrekening, die voor dit doeleinde wel enige aanpassingen vereist. VvAA helpt u graag bij het indienen van de juiste financiële gegevens.

 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten stelt de NZa de tarieven en prestaties in de mondzorg voor 2014 vast. Wordt u benaderd door de NZa, dan bent u verplicht gehoor aan de oproep te geven. Hiervoor heeft u uw jaarrekening nodig, die voor dit doeleinde wel enige aanpassingen vraagt. Om het u wat makkelijker te maken, heeft beroepsorganisatie NMT een checklist opgesteld. Deze dient ter ondersteuning bij het omzetten van uw fiscale jaarrekening naar een bedrijfseconomische rekening.

De exacte vragenlijst van NZa is nu nog niet bekend. NMT volgt nauwlettend de problematiek van kostprijsberekening door NZa en adviseert in een brief aan haar leden de reeds beschikbare gegevens over 2012 zo snel mogelijk bij de accountant aan te leveren.  VvAA onderschrijft dat advies, en biedt leden graag hulp bij het opstellen van de jaarrekening volgens de richtlijnen van NMT.

Wat kan VvAA voor u doen?

  1. VvAA leden die hun administratie en jaarrekening bij VvAA hebben ondergebracht, kunnen de jaarrekening conform de richtlijnen van NMT ontvangen. Zoals NMT aangeeft, is het verstandig om uw administratie zeer tijdig aan te leveren. Hoe eerder dat gebeurt, hoe eerder wij de volledig aangepaste jaarrekening kunnen opleveren.
  2. Ook leden die hun administratie en jaarrekening niet bij VvAA hebben ondergebracht, kunnen hun jaarrekening laten omzetten naar de NMT-richtlijnen. Naast het omzetten van de jaarrekening toetsen wij gelijk uw cijfers aan onze benchmark. Aan de hand van de resultaten geven wij u advies over mogelijke kostenbesparingen.
  3. Uw VvAA adviseur kan voor u de financiële vragen uit het nog te verschijnen NZa-onderzoek beantwoorden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met VvAA belastingadviseurs (030) via 247 47 89. Wij zijn u graag van dienst.

Delen