Fiscale haken en ogen bij het schenken van kunst

In Arts en Auto 09 vertellen lezers over het hoe en waarom van hun schenking in natura aan een museum. Voor wie hierdoor geïnspireerd is geraakt, zet VvAA-belastingadviseur Ferdy de Wijs de belangrijkste fiscale aspecten die komen kijken bij het schenken van kunst op een rij.

Tekst: Martijn Reinink

Voor de inkomstenbelasting is het van belang of de schenking als gift in aftrek kan worden gebracht. “Een belangrijke voorwaarde om dit kunnen doen, is dat het museum een zogenaamde ANBI-status heeft”, stipt Ferdy de Wijs aan. “Heeft het museum een ANBI-status, dan is de schenking ook vrijgesteld voor de schenkbelasting.”

Musea vermelden doorgaans op hun website of zij een ANBI (algemeen nut beogende instelling)-status hebben. Ook is op de website van de Belastingdienst een ANBI-register te raadplegen. De Wijs: “Wanneer het een culture ANBI betreft, kan de schenker gebruikmaken van een verhogingsfactor van 25 procent, zodat de aftrekbare som hoger is dan de daadwerkelijke gift, met een maximum van 1.250 euro.”

Daarbij is het van belang de marktwaarde van het kunstobject te bepalen. “Hiervoor kan het object worden getaxeerd. Aangezien de gift met schriftelijke bescheiden moet kunnen worden onderbouwd, is het verstandig de gift vast te leggen in een schenkingsovereenkomst.”

Eenmalige of periodieke gift

Wat ook meespeelt, is of het gaat om een eenmalige of periodieke gift. “Eenmalige giften zijn aftrekbaar wanneer deze in totaal meer bedragen dan 60 euro of 1 procent van het verzamelinkomen”, legt De Wijs uit. “Voor de aftrekbaarheid van deze giften geldt een maximum van 10 procent van het verzamelinkomen.” Voor een periodieke gift gelden geen aftrekbeperkingen. “Voor een periodieke gift geldt wel dat ten minste vijf jaar een vast bedrag moet worden geschonken, en de schenking moet zijn vastgelegd in een onderhandse of notariële akte.”

De schenking van een kunstvoorwerp kán desgewenst worden vormgegeven als een periodieke schenking. De Wijs: “Door het object te verkopen aan het museum en vervolgens de koopsom in vijf jaarlijkse termijnen aan het museum te schenken. De vordering op het museum behoort wel tot het box 3-vermogen.”

Voor persoonlijk fiscaal advies kunt u contact opnemen met ferdy.de.wijs@vvaa.nl.

Delen