Wat kunnen we verwachten?

Zorgkaart Nederland meldt dat er in Nederland vierenvijftig zorgverzekeraars bekend zijn binnen tien concerns. Samen zorgen ze voor vele polissen. Ieder jaar is het weer afwachten hoeveel dit er zijn en welke zorgverzekeraars bij elkaar horen. Veelal weten patiënten niet onder welk concern hun verzekering valt. Ook is niet altijd duidelijk welke prestaties/behandelingen zijn ingekocht. Dit geeft veel onzekerheid.

Per zorgverzekeraar zijn de verschillen in zowel de regels voor zorgprofessionals als de tarieven groot. En toch worden we geacht dezelfde kwaliteit voor iedereen te leveren. Niet tekenen is een optie, ook al wordt dat vanuit wantrouwen, zeer zeker ook vanuit VWS, bemoeilijkt.

Welke prestaties wel of niet worden ingekocht, is een doolhof. Verwijzers, zorgaanbieders en patiënten kunnen er veelal geen wijs uit. Al vaker is aangegeven dat er meer op kosten dan op kwaliteit wordt ingekocht.

‘Voor hetzelfde werk moet ik aan verschillende eisen voldoen’

Het stoort me dat de stijging van de premie geweten wordt aan hogere salarissen, zonder nadere uitleg. De eerste lijn is in afwachting van alle tarieven om te zien of er nu eens stappen worden gezet. Het is te gemakkelijk te stellen dat geld niet de oplossing is voor de problemen in de zorg. Er is een tekort aan personeel, ook in ons vak. Wanneer je meer tijd kunt geven om aan alle regels te voldoen en dus de behandelagenda minder vol kunt maken, is geld wel degelijk een oplossing om mensen te behouden of aan te trekken. Wat lucht in de dag en betaalde tijd voor alle taken!

Een groot kritiekpunt op ons huidige stelsel is dat ik voor hetzelfde werk aan verschillende eisen moet voldoen. En ik moet weten waar iemand verzekerd is om te zien welke behandeling ik mag geven voor welk bedrag. Nu lijkt het wel of ik tien bazen heb die allemaal wat anders willen. Hierover onderhandelen gebeurt niet vanuit de betekenis van het woord.

Onderhandelen is een proces waarin wederzijds afhankelijke partijen met tegenstrijdige en overeenkomstige belangen samen willen werken aan een overeenkomst die voor beide betrokkenen acceptabel en realistisch is.

Regionalisering wordt binnen IZa als oplossing en soms zelfs als verplichting gezien voor zorg in de toekomst. De afspraken met de preferente zorgverzekeraars zouden dan leidend zijn voor alle anderen. Na corona heb ik echter ervaren dat de gezamenlijke afspraken meteen teniet werden gedaan. Elke zorgverzekeraar ging weer zijn eigen gang. Gaan we inderdaad de kant op van meer eenheid in afspraken? Het blijft afwachten. Ik kijk ernaar uit.

Delen