Wederzijdse inspiratie

Hoe is het om als (para)medicus een partner te hebben met een creatief beroep? We vroegen drie ‘gemengde’ koppels ( hoe zij elkaar inspireren, wat ze van elkaar leren, en waar ze elkaar misschien om benijden. Deze aflevering: huisarts Meike Hylkema en componist Merlijn Twaalfhoven.

Tekst: Marie-Claire Melzer

Meike Hylkema (huisarts) en Merlijn Twaalfhoven (42, musicus en componist). In Merlijns werk is publieksparticipatie essentieel. Met zijn non-profitstichting La vie sur terre voert hij over de hele wereld projecten uit, onder meer in vluchtelingenkampen. Meike en Merlijn wonen in Amsterdam en hebben twee jonge kinderen.

Gezamenlijk project

Merlijn: “Onze bruiloft. Ik ben gewend altijd zelf de touwtjes in handen te hebben, maar dit was natuurlijk een gezamenlijk project, dus dat was even wennen voor mij.”

Meike: “En het mooiste project: onze twee kinderen.”

Merlijn: “We proberen ze op te voeden zonder angst, en met respect voor de wereld om hen heen.”

Motivatie eigen vak?

Merlijn: “Ik wil met mijn muziek meer bereiken dan een leuk avondje uit: ik wil gedragsveranderingen teweegbrengen, de wereld mooier maken. Ik ben helemaal verantwoordelijk voor het totaal, dus ik moet steeds heel goed nadenken over wat ik wil neerzetten. Het is soms moeilijk, maar ik blijf zo wel steeds heel bewust bezig met de zin van mijn werk.”

Meike: “Het meest inspirerend aan mijn vak vind ik dat ik me midden in de maatschappij voel staan, dat ik kennismaak met heel verschillende culturen, levensstijlen en persoonlijkheden.”

Weleens jaloers op?

Meike: “Ik ben heel tevreden met mijn eigen vak.”

Merlijn: “Meike werkt binnen strakke kaders, ook qua tijd. Er komt iemand met een probleem en daar zoekt zij binnen tien minuten een oplossing voor. Het is heel concreet, terwijl ik abstracter bezig ben, met problemen waar ik eindeloos over kan blijven nadenken. Het is nooit klaar.”

Wederzijdse inspiratie?

Merlijn: “Inspirerend aan het werk van Meike vind ik dat zij als huisarts kennismaakt met mensen uit alle lagen van de bevolking. Ze heeft voor iedereen een luisterend oor en krijgt zo toegang tot de verhalen en emoties van al die mensen. Ik luister naar de verhalen waar Meike mee thuiskomt en leer daardoor veel over de samenleving.”

Meike: “Merlijn is als mens eigenlijk niet te scheiden van zijn beroep. Ik vind het heel inspirerend dat hij heel vrij denkt en zich niet laat afschrikken door moeilijkheden of mogelijke problemen. Hij stimuleert mij om me naast de dagelijkse praktijk bezig te houden met grotere, idealistische vraagstukken. Daar hoop ik in de toekomst meer tijd voor te hebben.”

Delen