Wel/ geen* topinkomen

De gemeente Den Haag pakt de topinkomens aan van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. De plannen daarvoor werden vorig jaar maart gemaakt en nu voegt de gemeente de daad bij het woord. De subsidie van tien instellingen wordt gekort voor bedragen variërend van 8.000 tot bijna 220.000 euro.

Het hardst ‘getroffen’ wordt Parnassia Bavo Groep (PBG). Daar verdienen liefst zes functionarissen boven de Balkenendenorm van 193.000 euro. Bestuursvoorzitter Stephan Valk trok op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) 263.072 euro binnen. Alleen al voor het bedrag dat hij te veel verdiende, kunnen volgens het eigen jaarverslag van PBG 22 patiënten geholpen worden – uitgaande van een ‘prijs per patiënt’ van 3.153 euro.

Parnassia Bavo vindt de maatregel misplaatst. De Balkenendenorm geldt namelijk niet voor de zorg en de instelling houdt zich keurig aan de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg. Een klassiek spelletje welles/ nietes.

PBG maakt van Valk een moderne Robin Hood. Op eigen initiatief is hij qua beloning 15 procent onder het maximum zijn gaan zitten. Valk verdient dus veel, maar niet te veel. PBG gaat dan ook niet akkoord met de maatregel, zo zegt de woordvoerder. Vordert de gemeente het te veel betaalde bedrag wel terug, dan kan dat alleen maar ten koste van de zorg gaan.

Valk is bij lange na niet de enige zorgbestuurder of -medewerker die de Balkenendenorm overschrijdt, zie ook de lijst met WOPT-beloningen van het ministerie van BZK. Het wachten is op de nieuwe Wet normering topinkomens (WNT), waar minister Edith Schippers (VWS) in discussies over de bezoldiging vaak naar verwijst. Het wetsvoorstel ligt bij de Eerste Kamer. Kwestie van formaliteiten dus. Ik ben benieuwd of die nieuwe norm aan de maatschappelijke onrust echt een einde zal maken.

* doorhalen wat niet van toepassing is

Delen