Welkom

Het is een goede zaak dat het wetsvoorstel om de klinisch technoloog op te nemen als beroep in de lijst van registerberoepen, op 23 april door de Eerste Kamer als hamerstuk is afgedaan. Hiermee is de klinisch technoloog een BIG-geregistreerde hulpverlener geworden en heeft deze zelfstandige bevoegdheden gekregen.

Met nieuwsgierigheid en belangstelling heb ik altijd het nieuws over deze studierichting gevolgd. Misschien omdat mijn jeugd zich in de buurt van de bakermat van deze (relatief) nieuwe academische opleiding heeft afgespeeld, of omdat de huisartsenopleiding van de VU jarenlang haar terugkomdagen voor haar dependance in Twente organiseerde op de technische Universiteit in Enschede. De ontwikkelingen op het gebied van techniek en ICT in de geneeskunde gaan in een dusdanig rap tempo, dat deze in de curricula van de studie geneeskunde nauwelijks zijn bij te houden. In een tijdperk waarin de techniek de geneeskunde in een razendsnel tempo verandert, kunnen we in mijn ogen niet meer zonder de klinisch technoloog. 

Laten we het domeindenken achter ons laten

In een gesprek dat ik had met Annemijn Jonkman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskunde, bevestigde zij mijn positieve beeld van deze nieuwe beroepsgroep. Zij kondigde aan met enige spanning uit te kijken naar het voorgenomen wetsvoorstel om technische geneeskundigen op te nemen in het BIG-register. Het is voor deze nieuwe beroepsgroep van groot belang in dit register opgenomen te worden zodat ze als hulpverleners zelfstandige bevoegdheden krijgen en als beroepsgroep zelfstandig verrichtingen mogen declareren. 

Dat ze ook het nodige tegengeluid en tegenkracht vanuit de artsenij ervoeren, verbaasde mij niet. Enig conserva­tisme is artsenij zeker niet vreemd. Maar laten we het domeindenken achter ons laten om gezamenlijk de grote uitdagingen in de zorg die voor ons liggen aan te gaan. De technische geneeskunde heeft hierbij een grote complementaire waarde. VvAA heet hen van harte welkom.

Delen