Werken aan verbetering

Ward Bijlsma, programmamanager bij Menzis, heeft gelijk: het is een mooi resultaat dat dertig ziekenhuizen en ZBC’s hun handtekening hebben gezet onder het meerjarencontract voor de behandeling van heup- en knieartrose en staaroperaties. “Dat geeft aan dat aanbieders lef hebben en mee willen in de beweging van bekostiging van volume naar bekostiging van waarde”, stelt hij.

Dertig wel inderdaad, maar gelet op het feit dat elke Nederlandse zorgaanbieder die deze zorg aanbiedt in aanmerking kwam voor zo’n meerjarencontract, kun je het ook als opvallend zien dat al die andere aanbieders er niet op ingegaan zijn.

Dat veel zorgaanbieders dit (vooralsnog?) niet doen kan uiteenlopende redenen hebben. Een te gering aantal Menzis-verzekerden bijvoorbeeld, maar ook een besef niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Het contract dat Menzis de ziekenhuizen en ZBC’s aanbiedt is geen cadeautje

Het contract dat Menzis de ziekenhuizen en ZBC’s aanbiedt is immers geen cadeautje, ze moeten er wel wat voor over hebben. Kernbegrip in de contractering is ‘waardegerichte inkoop van zorg’, wat betekent dat van de aanbieders wordt verwacht dat ze de kwaliteit van de behandeling verhogen of tegen gelijkblijvende uitkomsten tot lagere kosten komen. De aanbieders moeten bovendien onderling inzicht bieden in de gemaakte kosten, de geleverde kwaliteit en de stappen die ze zetten om die kwaliteit te verbeteren.

Het doel hiervan is duidelijk: zorgen dat alle deelnemende zorgaanbieders leren van elkaar op het punt van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Wat daar tegenover staat, is een contract waarin geen volumeplafond geldt voor de genoemde behandelingen. Dit om ervoor te zorgen dat patiënten altijd terechtkunnen op de plaatsen waar de beste zorg wordt geleverd, stelt Menzis. Iets wat vraagt om goede communicatie van Menzis en de deelnemende zorgaanbieders, want de patiënt moet zich kunnen vinden in de gedefinieerde kwaliteitskenmerken en moet dus accepteren bij een andere aanbieder wel met een plafond geconfronteerd te worden.

Delen