Werken in het buitenland

Wanneer je in het buitenland gaat werken, is een doorsnee reisverzekering meestal niet voldoende. Afhankelijk van je verzekering en het soort (vrijwilligers)-werk dat je gaat doen, kunnen er uitsluitingen of toeslagen gelden. Een aantal doorlopende of kortlopende (reis)verzekeringen geeft sowieso geen dekking voor (vrijwilligers)werkzaamheden.

 

Ga je bouwwerkzaamheden verrichten, aan de slag in wildlifeprojecten, ben je actief op medisch gebied of heb je bepaalde wezenlijke verantwoordelijkheden of beslissingsbevoegdheden (aansprakelijkheid, juridisch, financieel), check dan expliciet met je verzekeraar of dit gedekt is. Mogelijk kun je een gespecialiseerde verzekering afsluiten. Veel projectorganisaties en stichtingen opereren kleinschalig en kunnen geen back-up bieden wanneer je aansprakelijk wordt gesteld. En organisaties die een vorm van verzekering ‘on the job’ bieden, geven dan meestal weer geen dekking tijdens vrije tijd, excursies of voor en na je projectdeelname.

Veel informatie over (vrijwilligers)werk in het buitenland vind je op joho.nl.

Delen