Wervend

Een andere manier van werven zorgt ervoor dat het Medisch Centrum Leeuwarden bevlogen verpleegkundigen een kans biedt binnen het ziekenhuis. Dit lezen we in het nieuwsbericht waarin MCL aankondigt vijftig verpleegkundigen zonder klinische ervaring ‘een kans te geven op de krappe arbeidsmarkt’.

Die andere manier van werven houdt in dat de verpleegkundigen via een traineeship de kans krijgen om alsnog de klinische ervaring op te doen die ze vanuit hun opleiding niet hebben meegekregen, ze een contract te bieden voor onbepaalde termijn en ze zelf hun toekomstige werkplek te laten kiezen. Een innovatieve aanpak noemt het ziekenhuis het.

‘Aanpak Medisch Centrum Leeuwarden zorgt niet voor nieuwe verpleegkundigen’

Een wervende tekst is het in ieder geval zeker, waarmee MCL verpleegkundigen voor zich probeert te winnen. Maar wel een die aan een paar dingen voorbijgaat. Bijvoorbeeld aan het gegeven dat de verpleegkundigen om wie het gaat misschien wel bewust geen klinische ervaring hebben opgedaan, omdat ze al tijdens hun opleiding hebben besloten dat ze een werkkring buiten het ziekenhuis interessanter vinden. Maar dat niet alleen. Bij de krappe arbeidsmarkt waarover MCL het heeft, zit de krapte niet in het beperkte aantal werkplekken voor verpleegkundigen in het ziekenhuis, maar in de beperkte hoeveelheid verpleegkundigen die voor alle sectoren van de zorg beschikbaar zijn.

Er valt dus wel wat af te dingen op de opmerking dat het ziekenhuis met de gekozen aanpak de zorg in Friesland toekomstbestendig houdt. De ziekenhuiszorg wel natuurlijk, als deze werving succesvol blijkt. Maar MCL werft onder verpleegkundigen die net hun diploma hebben behaald of die op het punt staan om dit te doen. De aanpak zorgt niet voor nieuwe verpleegkundigen. De andere zorgsectoren in Friesland, die ook om verpleegkundigen zitten te springen, zullen dat ‘toekomstbestendig houden’ dus toch wat anders interpreteren.

Delen