Weten hoe de hazen lopen

Sinds kort zit ik in een adviesgremium waarin ik een kleine schakel ben in het beoordelen van de toekenning van ondersteuningsgelden voor projecten. De gelden die hiervoor beschikbaar zijn, werden eerst verdeeld door een eerstelijnsorganisatie maar momenteel hebben de preferente zorgverzekeraars deze taak gekregen. Nog veel eerder kwamen deze gelden de beroepsverenigingen toe als kwaliteitsgelden. In de adviesraad zit een afspiegeling van de beroepsvelden uit de eerste lijn. Het eindoordeel wordt gegeven door een programmacommissie.

Dat ik mijn advies goed wil overwegen, ligt deels aan het gegeven dat het om bedragen gaat tot 100.000 euro. Er is via websites en nieuwsbrieven ruchtbaarheid gegeven aan de mogelijkheid tot het insturen van aanvragen. Toch blijkt dat het nog niet alom bekend was. Ik moet eerlijk zeggen dat het nu bij mij pas écht leeft, nu ik goed de condities bekeken heb en de procedure ken vanuit de positie van de andere kant van de tafel.

Dit gegeven bracht mij tot de keuze van de titel van dit blog. Het is een feit dat je meer kennis van zaken hebt als je een deel van de incrowd bent geweest. Wanneer je weet hoe de hazen lopen is de weg tot succes gemakkelijker. Zo zit dit denk ik ook met het bekleden van functies in de politiek en in de gezondheidszorg, maar natuurlijk ook in het onderwijs. Wanneer je ervaring hebt in de politiek ben je een favoriete kandidaat voor een ziekenhuis, zorgverzekeraar of een particulier adviesbureau. Wanneer je bij een zorgverzekering hebt gewerkt ben je misschien favoriet voor een beroepsvereniging. Een functie bij de Nederlandse Zorgautoriteit of een commissie die gaat over verdeling van gelden opent meer deuren.

Ik  lees vaak dat neerbuigend gedaan wordt over mensen die switchen van functie en dan ineens werken bij een organisatie die voorheen eigenlijk aan de andere kant van de tafel zat. Wat dan te denken van een voetbaltrainer die overstapt naar de ‘tegenstander’? Zou ik kunnen werken bij een zorgverzekeraar nu ik me vaak kritisch over hen heb uitgelaten?  Of zou ik de rol van auditor op me kunnen nemen?

Ik denk dat dit alles goed mogelijk is als je zuiver omgaat met de taak die je is gegeven. In sommige arbeidscontracten staat dat je na contractbeëindiging niets mag doen met de kennis vergaard op de plek die je had. De kennis van het hazenpad is echter niet uit te wissen.

Delen