Jullie kunnen allemaal de wijk in!

Het wordt nog druk in de wijk. De wijkverpleegkundige is in ere hersteld, maar vanuit welke organisatie komt ze? Is het Buurtzorg, thuiszorg of heet het misschien wijkzorg? Er is keuze genoeg. Ik zag laatst dat er afspraken gemaakt worden om de zorg ’s nachts van elkaar over te nemen zodat de verpleegkundige die het dichtste bij is ingezet kan worden, ongeacht de organisatie. Een goed initiatief.

Als logopediste ben ik al jaren gevestigd in de wijk. We zorgen er samen met andere zorgprofessionals voor dat goede zorg geleverd wordt. We volgen veel nascholing en zijn onder andere aangesloten bij ParkinsonNet. Tijdens bijeenkomsten hiervoor hoor ik dat het wel erg druk wordt met  zorgaanbieders die allemaal de wijk in komen.

Vanuit de tweede lijn mogen zorgprofessionals hun expertise sinds enkele jaren ook extern inzetten. Ik herinner me nog een vergadering met een grote zorginstelling in de tijd dat zij vanuit de tweede lijn dat niet mochten. Het begon als een goed gesprek waarin naar voren kwam wat de zorginstelling als extra expertise had en dat andere doelgroepen niet in beeld waren. Aan het einde van de avond werd echter door de manager gevraagd of wij namens hen wilden declareren zolang het aan huis tarief  voor hen niet mogelijk was! Dat de manager andere belangen had dan de zorgprofessionals was wel duidelijk.

Wat ik de laatste tijd bemerk is dat wanneer iemand vanuit een zorginstelling in de wijk actief is, de cliënt soms moeite moet doen om aan te geven dat hij een hulpverlener – zoals diëtist, fysiotherapeut of logopedist – buiten die instelling wil. Dus gewoon iemand om de hoek. Als reactie zie ik dat eerstelijns professionals op hun beurt een netwerk creëren waarin zij afspraken maken rondom samenwerking.

Het wijkgericht denken wordt door gemeenten en zorgverzekeraars als oplossing gezien voor goede, goedkope en toegankelijke zorg. Wijkverpleegkundigen en soms ook huisartsen worden als spil  gezien, of zou het de patiënt moeten zijn? Ik hoop in ieder geval niet een manager zoals hierboven. Laten we elkaar niet voor de voeten lopen maar ruimte geven aan de voor die patiënt meest geschikte professional, binnen of buiten je eigen samenwerkingsverband. Op één lijn in de eerste lijn, zou het kunnen of zijn  er andere belangen?

Delen