Wijzer over leefstijl

Niets is zo moeilijk als de patiënt bewegen tot een leefstijlverandering, verzuchten zorgprofessionals vaak. Toch hebben patiënten wel behoefte aan zulk advies, aldus Gert Jan Hiddink. Huisartsen zijn zich veel te weinig bewust van hoezeer patiënten adviezen over leefstijl waarderen, stelde hij onlangs bij zijn afscheid als buitengewoon hoogleraar voedingsvoorlichting aan de Wageningen Universiteit.

Maar huisartsen zijn niet de enige zorgprofessionals die de patiënt hiermee kunnen helpen. Het is dan ook een goede ontwikkeling dat het UMC Groningen een proef start – op de poli’s revalidatiegeneeskunde/plastische chirurgie en orthopedie/traumatologie en het universitair sportmedisch centrum/diabetescentrum – om patiënten persoonsgericht leefstijladvies te geven. Het UMCG doet dit op basis van een leefstijlwijzer, waarin wordt gepeild wat de patiënt doet aan bewegen en wat die weet van gezonde voeding.

Huisartsen zijn zich te weinig bewust van hoezeer patiënten adviezen over leefstijl waarderen

Het UMCG pakt dit slim aan: het doet het gratis, anoniem en geheel vrijblijvend. De uitkomsten van de leefstijlwijzer zijn uitsluitend voor de patiënt zelf en die krijgt ze op papier mee. Geen voorgekookte, algemene adviezen dus. En geen dwang, maar nudging. De patiënten krijgen bovendien begeleiding bij het volgen van het leefstijladvies.

Een lange weg, en ik ben benieuwd naar de uitkomt van het onderzoek dat UMCG op basis van deze proef doet naar de effectiviteit van deze werkwijze. Hopelijk is die groot genoeg om die op grotere schaal voort te zetten, want bestuurder Jos Aartsen had natuurlijk gelijk toen hij in zijn nieuwjaarstoespraak zei dat er maar één manier is om de zorg financieel gezond te houden: preventie en vroege opsporing van ziekte. Leefstijladvies is daarbij van cruciaal belang.

Delen