Wilsonbekwaam

Voor de vragenrubriek van Arts en Auto kregen wij de vraag of kinderen het ouderlijk huis kunnen verkopen wanneer de ouder dementerend is en mogelijk naar een verzorgingshuis moet. Dat is niet zo eenvoudig. 

Wanneer iemand wilsonbekwaam is, moet de kantonrechter een bewindvoerder, mentor of curator benoemen die de zaken kan behartigen. Ter verduidelijking: een bewindvoerder kan alleen het zakelijke deel regelen; een mentor alleen het persoonlijke en medische deel. Een curator heeft de meest uitgebreide bevoegdheid en kan zowel het zakelijke als het persoonlijke en medische deel regelen. 

Uit de praktijk blijkt dat de aanvraagprocedure bij de kantonrechter soms lang duurt. Daarnaast kan de aangewezen persoon weleens niet de persoon zijn die u zelf voor ogen had. U kunt zelf immers uw wensen niet meer aangeven. 

De curator heeft de meest uitgebreide bevoegdheid

Een levenstestament kan dit soort problemen voorkomen. U kunt vastleggen wie namens u beslissingen mag nemen wanneer u niet in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen en te handelen, bijvoorbeeld door een ongeval of door ziekte. Dementie is daarbij in de huidige tijd helaas een herkenbaar voorbeeld. 

Het kan gaan om kleine zaken, maar ook om grote financiële beslissingen zoals het verkopen van de woning of het doen van schenkingen. Daarnaast kunt u in een levenstestament vastleggen aan wie u bepaalde medische beslissingen toevertrouwt en uw wensen daarover kenbaar maken. Om de uitvoering daarvan zo goed mogelijk te waarborgen, is het advies dit met uw arts te bespreken. 

Een levenstestament wordt opgesteld via een notariële akte en ingeschreven bij het Centraal Levenstestamentregister (CLTR). Een notaris kan via dit register raadplegen of er een testament is opgesteld. Verandert uw situatie, dan kunt u het testament wijzigen, zolang u maar wilsbekwaam bent. Door het opstellen van een levenstestament behoudt u zelf de regie. Dit is prettig voor uzelf, maar ook voor uw naasten.   

Delen