Winst

Veel discussie over de beslissing van de Tweede Kamer om winstuitkering voor de ziekenhuizen mogelijk te maken. De een is bang dat hiermee geld naar investeerders verdwijnt dat eigenlijk naar de zorg hoort te gaan. Een beetje kortzichtig geredeneerd als je bedenkt dat het tot nu toe vooral de banken zijn geweest die als investeerders hebben opgetreden. Wie denkt dat die géén financieel belang hebben bij hun investeringen, begrijpt iets niet.

De ander denkt dat het voorstel weinig zal uithalen, omdat de ziekenhuismarkt helemaal niet meer interessant is voor investeerders nu de nadruk is komen te liggen op substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn. Dat is natuurlijk niet waar. Mensen blijven ziektes krijgen waarvoor ziekenhuisbehandeling nodig is. Ook blijven mensen ongevaltrauma’s oplopen. Het zal zeker zo zijn dat niet alle ziekenhuizen interessant zijn om in te investeren, maar dit betekent nog niet dat de ziekenhuiswereld als markt oninteressant is voor kapitaalverstrekkers.

Wat wel voor de hand ligt, is dat investeerders alleen interesse zullen hebben om geld te steken in ziekenhuizen die patiënten voor bepaalde behandelcategorieën meerwaarde kunnen bieden. Precies zoals VVD, D66 en PvdA zeggen: investeerders hebben er belang bij dat ziekenhuizen uitblinken in kwaliteit. Ziekenhuizen die deze meerwaarde niet kunnen bieden, zullen van het toneel verdwijnen. Dat lijkt me een goede ontwikkeling.

Delen