Wisselende contacten

Samenwerken is essentieel in de zorg. Naast de omgang met de omgeving van de patiënt heb je veel lijntjes uitstaan voor overleg.

Vanuit mijn vak als paramedisch zorgverlener in de eerste lijn, in mijn geval logopedist, schets ik er een aantal. Natuurlijk hebben we de huisarts die we als spil van de zorg zien. Maar wanneer iemand ook regelmatig zorg krijgt van specialisten, zijn die meestal het aanspreekpunt.

Wat bespreken we zoal met wie?

 • Huisarts: patiënt die niet meer kan slikken en aan huis bezocht moet worden
 • Jeugdarts/-verpleegkundige: de gezinssituatie, of vragen over de ontwikkeling van een kind
 • Neuroloog: verloop behandeling van mensen met dysartie, afasie, dysfagie of dementie
 • KNO-arts/foniater: twijfel over gehoor, overleg of stemoperatie na logopedische behandeling nog nodig is
 • Longarts: bij mensen met astma, COPD of long COVID: de invloed op de stem en hoe ademoefeningen verlopen
 • Verpleegkundig Specialist Parkinson: hoe de communicatie thuis verloopt, hoe het met eten gaat, het algemeen welbevinden
 • Revalidatiearts: inschatting mogelijkheden van een patiënt
 • Orthodontist, tandarts: foto’s van gebitten, vorderingen door de juiste tong- en lipoefeningen, eventuele inzet van hulpmiddelen
 • (Kinder)fysiotherapeut/oefentherapeut: de houding, kracht, penvoering of ademfunctie van patiënten
 • Ergotherapeut: hulpmiddelen bij eten en drinken
 • Diëtist: intake voeding voor patiënt (jong of oud)
 • Wijkverpleegkundigen: hoe drinken en eten verloopt, iemands verstaanbaarheid, inname medicijnen en zelfredzaamheid
 • Orthopedagoog/psycholoog: uitleg over de afgenomen onderzoeken en adviezen die daaruit voortvloeien
 • Audioloog/audicien: resultaat van gehooronderzoeken of over hulpmiddelen
 • Geriater: zelfstandigheid van patiënt, cognitieve functies, belastbaarheid partner

We hebben met vele partners in de zorg en binnen het sociaal domein regelmatig overleg op uitnodiging van onze gemeente. Met onderwerpen als ‘de eerste 1000 dagen van een kind’ of laaggeletterdheid. We werken samen met leerkrachten, ambulant begeleiders van (speciaal) onderwijs, medewerkers van kinderopvangcentra en van dagbesteding.

Op gezette tijden vergaderen we in kwaliteitskringen, mono- én multidisciplinair, zoals binnen ParkinsonNet, eventueel Stemkring of Dyslexiekring. Vier keer per jaar is er een overleg met jeugdzorg en gezamenlijke partners. Wij hebben vaak een signaleerfunctie voor nader onderzoek over bijvoorbeeld algemene ontwikkeling, gehoorproblemen of cognitieve achteruitgang.

We praten met opleidingsinstanties en bezoeken bijeenkomsten over het opleiden van stagiaires. Steeds meer modules worden interprofessioneel gegeven.

Zoals u ziet liggen er veel lijntjes uit. Die pakken we graag op. Het is geen vaststaand lijstje, want regelmatig wisselen de personen en lopen de lijntjes weer anders. Daarnaast stimuleert het Integraal Zorg Akkoord samenwerkingsverbanden steeds meer. Benieuwd wat dit gaat brengen. De uitnodiging voor een symposium van het Platform Organisatiegraad Paramedische Zorg is al binnen. Kijken of het in de agenda past!

Delen