Wkkgwat?

U heeft er vast eerder van gehoord. Er is in dit blad dan ook al de nodige aandacht aan besteed. Nu de laatste fase van de invoering, 1 januari 2017, naderbij komt wil ik er op deze plaats toch nog eens aandacht aan besteden. Ik heb het over de Wkkgz, de wet die sinds dit jaar geldt. Dat doe ik omdat nog niet voor iedereen helemaal duidelijk is wat de gevolgen van deze wet zijn.

Onlangs sprak ik op een congres met een tandarts over deze nieuwe wet. De tandarts meende haar zaken goed op orde te hebben omdat ze een klachtenregeling heeft. Ze keek er dan ook van op dat de Wkkgz veel verder gaat dan alleen een klachtenregeling.

De wet is veel meer dan alleen een klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, zoals de Wkkgz voluit heet, beoogt regulering om tot een betere kwaliteit in de gezondheidszorg te komen en geeft regels over wat patiënten moeten doen als zij een klacht hebben en hoe de zorgverlener daarop moet reageren. Ten aanzien van het onderwerp klachten geldt dat patiënten vanaf 1 januari 2017 terecht moeten kunnen bij een klachtenfunctionaris die is aangesloten bij een geschilleninstantie. Voor de tandarts met wie ik in gesprek was, leek dit ingewikkeld gezien de beperkte omvang van haar praktijk. Maar inmiddels zijn er initiatieven waarbij zorgprofessionals met een kleine praktijk zich kunnen aansluiten zodat ook zij gebruik kunnen maken van de diensten van zo’n functionaris.

Een ander belangrijk punt is de vergewisplicht. Ook de tandarts met wie ik in gesprek was, moet met iedere zorgverlener die voor haar werkt een schriftelijke overeenkomst hebben waarin staat aan welke normen de zorgverlener moet voldoen. Bij nieuwe medewerkers moet vóór aanvang van de werkzaam- heden zelfs het functioneren worden nagegaan. Tot slot moeten medewerkers van de praktijk incidenten veilig kunnen melden met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op naleving van de wet en kan aanwijzingen, bevelen en zelfs boetes opleggen als sanctie. De tandarts met wie ik sprak, vond het prettig te vernemen dat zij een aantal zaken kan uitbesteden, zoals de vergewisplicht en de klachtenregeling.

Delen