Wkkgz

Wat gaat de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de ziekenhuizen brengen? Inge Mulders, klachtenfunctionaris van het Elkerliek Ziekenhuis, weet het wel. In het interview dat ik voor het tijdschrift Alert met haar had, was ze duidelijk positief gestemd over de wet, vooral omdat met de komst ervan de positie van de klachtenfunctionaris verankerd wordt in wetgeving. “Een gelijkwaardige gesprekspartner zijn voor de patiënt zit in de persoon zelf, maar verankering in wetgeving versterkt de positie van onze beroepsgroep wel”, zegt ze.

Bij de ziekenhuizen waar die klachtenfunctionarissen werken is veel werk verzet om goed voorbereid te zijn op de komst van de wet, maar leven nog wel vragen, vooral over de komst van de geschilleninstantie die over een klein jaar (1 januari 2017) operationeel moet zijn. Die geschilleninstantie moet een alternatief gaan bieden voor de gang naar de rechter voor claims tot 25.000 euro. In het interview zegt Harry Henschen van MediRisk dat een of meer representatief te achten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties zo’n geschilleninstantie moeten instellen. “Het is dus erg belangrijk dat de sector onderzoekt aan welke randvoorwaarden een geschilleninstantie moet voldoen”, zegt Henschen. Gelukkig is onder andere de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hier al intensief mee bezig, want de tijd is krap.

Ondertussen hebben de meeste individuele ziekenhuizen hun voorbereidend werk voor de Wkkgz al wel goed op orde, stelt Mulders. “Dat zal minder het geval zijn in de eerste lijn”, zegt ze. Het feit dat het met name de huisartsen waren die zich na goedkeuring van de Wkkgz door de Eerste Kamer kritisch uitlieten over deze nieuwe wet versterkt dit beeld.

Delen