Woekerpolis

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Non-nieuws in de Volkskrant gisteren: verzekerden die een natura- of budgetpolis hebben, lopen het risico een deel van de zorgrekening zelf te moeten betalen. De eerste zin onder de koptekst van het artikel maakt direct duidelijk dat het geen nieuws is, want daarin staat gewoon dat het beschreven risico blijkt uit cijfers die minister Edith Schippers van VWS al eerder bekendmaakte. Vreemd voor een dagblad om ‘al eerder’ bekend nieuws een tijdje op de plank te laten liggen. Maar ja, de zorgverzekeraars maken nu hun premies voor de basispolis 2016 bekend en dan is alles wat hiermee in verband te brengen is natuurlijk ineens weer voer voor de media.

De berichtgeving in de Volkskrant zal ook te maken hebben met de uitzending van het tv-programma Radar van afgelopen maandag, waarin veel aandacht werd besteed aan de budgetpolis. Het gegeven dat een aantal mensen naar deze polis verwijst als ‘woekerpolis’ tekent de stemming die bij hen rond deze polisvariant leeft. Wie de verstrekte informatie bij de polis leest, wordt echter goed geïnformeerd over wat die de verzekerde wel en niet biedt. Het punt is alleen dat mensen zich onvoldoende in hun zorgpolis verdiepen. Dat dan problemen op de loer liggen als in de zorgconsumptie keuzes worden gemaakt die niet aansluiten bij wat de polis biedt, is logisch. Maar hierbij wordt wel makkelijk voorbij gegaan aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen om een weloverwogen keuze te maken.

Bovendien is er iets vreemds aan de hand. Iedereen is het erover eens dat de zorg in Nederland van bijzonder goede kwaliteit is. Maar als de zorgverzekeraar een voorselectie uit dat uitstekende zorgaanbod maakt, staat half Nederland op zijn achterste benen. Dat is vreemd. Zeker omdat niemand verplicht is om van die voorselectie gebruik te maken.

 

11 Reacties Reageer zelf

 1. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 18 november 2015 om 13:07 | Permalink

  Frank, je gaat hierin voorbij aan een aantal zaken die je dient te weten. Het is helemaal niet gezegd dat de beste zorg gecontracteerd is. Een zorgaanbieder kan zelf ook afzien van een contract omdat dit onrendabel is voor het leveren van kwaliteit. Ik weet niet hoe jouw ervaringen zijn met de informatie van je huidige zorgverzekeraar maar ik maak zeer vaak mee dat er aan de mensen foutieve info wordt verschaft. Dat is zeer kwalijk! Helaas pak jij de info over wie gecontracteerd wordt foutief op hoewel jij al de nodige info hebt, laat staan hoe dit gaat bij degene die niet in dit vak zit. Goed informeren is iets waaraan meer aandacht besteed moet worden. Want het heeft grote gevolgen.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 november 2015 om 13:40 | Permalink

  Ik ben het met je eens dat goede informatieverstrekking essentieel is. Maar in de discussie over de polissen wordt te gemakkelijk voorbij gegaan een het gegeven dat de verzekerde zelf ook een verantwoordelijkheid heeft om informatie te verzamelen voordat hij een keuze maakt. Die informatieverzameling doe je als je een abonnement afsluit voor je mobiele telefoon, als je een huurcontract sluit, als je een auto koopt et cetera. Ik zie geen enkele reden om de zorg in dit opzicht te verbijzonderen.

 3. Antoinette de Fouw
  Geplaatst op 18 november 2015 om 17:46 | Permalink

  De Budgetpolis is gebaseerd op de Zorgwet, die de 1e Kamer niet doorkwam. Daarom zei de minister al snel: “De politiek omstreden budgetpolis, die alleen toegang gaf tot door de zorgverzekeraar geselecteerde specialisten, komt er niet.” http://goo.gl/fMMJ1w
  Deze polisvorm had er dus niet eens mogen zijn.

  Het is nogal aanmatigend om te vinden dat iedereen die niet behept is met een hoge intelligente of bij zijn volle objectieve verstand blijft als er een aandoening of ziekte zich openbaart, zeker als er acuut zorg nodig is, dan maar gewoon pech heeft gehad en tot het ‘risico’ van de polis behoord. Dat noem ik dus vooral geen goede kwalitatieve zorg, want die moet voor iedereen even bereikbaar zijn.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 18 november 2015 om 18:18 | Permalink

  Frank van wijck vraagt erom.

  Hoe kan de zorgconsument de prijs achterhalen die de verzekeraar afspreekt met gecontracteerde zorgaanbieders en dat voorafgaand het afsluiten van een zorgpolis?

  Dat kan dus niet! Die prijzen zijn concurrentie gevoelig en wet en regelgeving verbieden het transparant maken van die prijzen!

  De Rechter heeft de NZa in een recente zaak hierover in het gelijk gesteld.

  De prijsinformatie en andere condities die verzekeraars afspreken met zorgaanbieders zijn van enorme invloed op de vervulling van de zorgpolis. De functionele omschrijving van de te vergoeden en te verlenen zorg staat dan ook garant voor discussies tussen alle partijen en teleurstelling bij de verplicht verzekerden.

  De functionele omschrijving houdt in dat een verzekeraar bijvoorbeeld de verzekerde een voertuig met 4 wielen moet vergoeden als deze dat wordt voorgeschreven. Het is aan de verzekeraar en de arts om te bepalen welk voertuig met 4 wielen dat dan moet worden. De polisvoorwaarden doen in de regel de verzekerde voorspiegelen een auto met 4 wielen. In de praktijk per 2016 krijgt de verzekerde echter een trapauto met 3 wielen en een reserve wiel. De arts/apotheek/leverancier krijgt slechts een vergoeding voor voorschrijven van een dergelijk voertuig met 4 wielen.

  Een voertuig met 4 wielen is een voertuig met 4 wielen. Dat is de essentie van de functionele omschrijving van de te verlenen en de te vergoeden zorg. Koffie is koffie zegt de Minister daarom ook.

  Vanwege het ontbreken van essentiële informatie voor zorgconsumenten om te kunnen kiezen is er wel degelijk geen verschil meer tussen een Woekerpolis en een Zorgpolis.

  Voor 2016 is alleen DSW nog de enige verzekeraar die de keuze van genees en hulpmiddel overlaat aan de verplicht verzekerden, onder nog aanvaardbare voorwaarden voor alle partijen. DSW verwijst naar de landelijke (ook knettergek in een concurerende markt) prijslijst AIP Z-index KNMP die maandelijks wordt geupdate en inzichtelijk is voor alle verplicht verzekerden. De AIP staat per 2006 voor Af India Prijs. Op die lijst staan de voertuigen met 4 wielen beschreven. Allemaal! De arts en de verzekerde hebben het voor het uitkiezen. De arts en de verzekerde worden wel gevraagd doelmatig zorg te consumeren.

  DSW gaat uit van het principe dat geschonken vertrouwen ook vertrouwen geeft.

  Buurtzorg heeft gekozen voor DSW als partner. Dat is niet voor niets. Een thuiszorgorganisatie met wijkverpleging heeft er belang bij om te kunnen bepalen welk hulpmiddel voor die patiënt met die conditie het meest doelmatig is. Merk, eigenschappen en vorm zijn dan bepalend en niet de prijs!

  Jos de Blok moet Frank van Wijck maar eens wat bijbrengen.

  2015 was het jaar van de Transparantie in de zorg. Zoals verwacht en voorzien zeer teleurstellend verlopen; in een concurrerende markt mag niet alles openbaar zijn.

  2016 wordt het jaar van het vertrouwen zegt de Minister en op voorhand is al te voorspellen dat ook dat niet gaat lukken.

  Medebedenker van het zorgstelsel A Klink zei het enige jaren terug al; we moeten in ons zorgstelsel uitgaan van verdiend vertrouwen en niet langer van gegund vertrouwen.

  Basis van het systeemmodel is georganiseerd wantrouwen en dan als Minister toch voorstellen dat 2016 het jaar van het Vertrouwen wordt? ZorgSpeak van de bovenste plank.

  Wat is een profiel? Wat is de dagprijs? Wat is de clusterprijs? Wat is een pakjesprijs? Wat is ontzorging in ZorgSpeak? Wat is de historische prijs? Welke invloed hebben al die variabelen op de hoeveelheden, merken en vormen van hulpmiddelen die ik als verzekerde kan krijgen? Het wordt de verplicht verzekerde niet verteld en hij kan er ook niet achter komen!

  Woekerpolis of Zorgpolis?

  Voor de spreekkamer van de arts moet een verplicht verzekerde al de IPad meenemen.

  Voor afhalen of bezorgen bij de leverancier en/of de apotheek zal de verzekerde een doos Tempo Tissues mee moeten nemen; dat wordt huilen!

  Koffie is koffie zegt de Minister. Zullen we eens een testje doen?

 5. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 november 2015 om 19:23 | Permalink

  @Antoinette de Fouw: Het “risico” van de polis is niet dat je zorg niet kunt krijgen als je die nodig hebt. Het gaat er alleen om dat je die niet bij alle zorgaanbieders kunt krijgen zonder daarvoor zelf een deel van de rekening te betalen. Dat is een groot verschil en over het laatste kun je je gewoon vooraf laten informeren. Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen of ze die moeite wel of niet willen nemen. Dat niet iedereen in staat is de polisinformatie te begrijpen ontken ik niet. Maar er zijn veel mensen die zich laten helpen met hun zorgtoeslag of hun huursubsidie. Waarom kunnen die niet de vraag stellen: ‘Kun je me ook helpen om een goede zorgpolis te kiezen?’.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 november 2015 om 21:32 | Permalink

  @ANH Jansen: Is het voor de verzekerde niet belangrijker om te weten waar hij terecht kan zonder bij te betalen en welke kwaliteit hij daar krijgt?

 7. Alberts
  Geplaatst op 18 november 2015 om 21:37 | Permalink

  Radar liet eigenlijk eenvoudig maar doeltreffend zien wat het probleem is: de patient ziet zorg niet als een product. Mevrouw wordt ziek, gaat naar haar huisarts en niet naar een winkelcentrum. De HA verwijst naar het ziekenhuis en de behandeling start. Daarnaast is een ziek mens anders dan een gezond mens in termen van kwetsbaarheid. Als je hoort dat je een hersentumor hebt, heb je letterlijk en figuurlijk wel wat anders aan je hoofd dan na te denken over je polis. Deze twee zaken vind ik de grootste hindernissen om te willen denken in termen van markt, product en kostprijs. Een verzekeringspolis is daarmee ook wezenlijk anders dan een brandverzekering, autoverzekering etc.

 8. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 november 2015 om 22:02 | Permalink

  Het is zeker waar dat de patiënt zorg niet als een product ziet. Maar voordat hij patiënt wordt, is hij gewoon verzekerde. En als verzekerde heeft hij wel degelijk een verantwoordelijkheid om een verantwoorde keuze te maken of iemand te vragen of hij daarmee wil helpen.

 9. G K Mitrasing
  Geplaatst op 18 november 2015 om 22:35 | Permalink

  Is het voor de verzekerde niet belangrijker om te weten dat hij overal terecht kan voor de behandeling van een niet te voorspellen ziekte en zonder bij te betalen. En als deze verzekerde dan moet bij betalen? Kan iemand dan het kwaliteitsverschil transparant op tafel leggen in relatie tot de prijs? en niet te vergeten: wat is dan die vermeende kwaliteit?
  “kwaliteit” is een nietszeggend universalium. Dat inzicht ontbeert de heer nog steeds…

 10. anh jansen
  Geplaatst op 19 november 2015 om 13:19 | Permalink

  Over de kwaliteit van de zorg in Nederland is niets bekend. Alleen macro cijfers. Levensverwachting vanaf geboorte is conform het OESO gemiddelde voor rijke landen. Levensverwachting vanaf 65 jaar is echter aan het afnemen in Nederland. Frankrijk, België doen het beter tot veel beter. Hoe dat komt? Onbekend. Maar een goede tot uitstekende kwaliteit van de zorg kan niet de reden zijn van een daling.

  De IGZ accepteert de door NVZ en individuele ziekenhuizen aangeleverde data niet meer; onbetrouwbaar. Statistieken spreken elkaar tegen. Wellicht een indicatie?

  De polisvoorwaarden van verzekeraars maken onderdeel uit van de zorgpolis. Dat is 1 contract waar verzekerden mee te maken hebben. De te verlenen en te vergoeden zorg is functioneel omschreven. Dat biedt volgens de Minister ruimte voor innovatie. Innovatie in met name prijs!

  Het contract tussen verzekeraar en zorgaanbieder is het tweede contract waarmee verzekerden te maken hebben. Zij worden daarin echter niet gekend.

  De polisvoorwaarden spreken dan ook niet van de profielen waarin verzekerden worden gestopt en over de couvertprijzen, dagprijzen, clusterprijzen, historische prijzen en wat al niet meer voor trics en trucs die verzekeraars gebruiken om de risico’s af te wentelen op de zorgaanbieders en de prijzen omlaag te drukken.

  Diabeteszorg is zo geheel uitgehold. De ene Diabetesmeter en strip is de andere niet. Variatie in uitslagen, betrouwbaarheid, heeft het Kwaliteitsinstituut ertoe gedwongen om onderzoek te doen en om harde richtlijnen en certificering op te leggen. Dat zal eerst in 2018 gebeuren. Tot die tijd kunnen verzekeraars hun gang gaan. Zij bepalen! De verzekerde betaalt. Verplicht.

  Zo ook bij verbandmiddelen, incontinentie, stoma e.a. hulpmiddelen. Functionele omschrijving geeft verzekerden niet het recht op de modernste middelen. Wel op de goedkoopste!

  Het kan dus zo zijn dat een verzekerde terecht kan bij een gecontracteerde zorgaanbieder en toch moet betalen, geheel of gedeeltelijk, voor zorg die hem wordt voorgeschreven, maar die de polis niet dekt omdat de verzekeraar de moderne luier, catheter, stoma e.a. niet wenst te vergoeden; in de contracten tussen zorgaanbieder en verzekeraar is er dan een maximum ingevoerd.

  De condities en voorwaarden gesteld in de contracten tussen verzekeraar en zorgaanbieder zijn bij de verzekerden onbekend.
  Ze mogen ook niet openbaar worden gemaakt. Dat is strijdig met Mededingingsregels en een ondermijning van de gereguleerde marktwerking.

  Verzekeraars zetten dan ook de verzekerden op het verkeerde been. Beloven in de polisvoorwaarden meer dan zij waarmaken via de zorgaanbiederscontracten. Wat is ook weer het kenmerk van een Woekerpolis? Er is geen verschil tussen Restitutie, In Natura en Budget polissen. De strijdigheid tussen ziektekostenpolis en de polisvoorwaarden daarin en de contractvoorwaarden in de contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars geldt voor allen. Jaar van de transparantie 2015 was dus bij voorbaat gedoemd te mislukken.

  2016 wordt het jaar van het Vertrouwen. Zegt de Minister.

  Zet de doos Tempo Tissues maar klaar.

  Interview eens Jos de Blok en vraag hem waarom hij juist met DSW in zee wilde gaan. Bij DSW kan de thuiszorg/wijkverpleging bepalen welk middel de patiënt het beste kan gebruiken en de leverancier/apotheek kan het gewoon leveren. Contract DSW met de zorgaanbieder is perfect. Zo zou het bij alle verzekeraars moeten gaan. Zorg dichtbij in de buurt is dan mogelijk.

  Het is een raadsel waarom de overige verzekeraars zo ontzettend moeilijk doen en de omzet van Tempo Tissues alleen maar willen opschroeven. Schadelast wmg is 95% van de totale schadelast extramurale farmacie. Dan moet je geen Einstein zijn om te bedenken wat DSW heeft gedaan om budgettair ruimte te maken voor de hulpmiddelen waardoor DSW verzekerden wel alle middelen vergoed krijgen. Zonder bijbetaling. Zonder profielen en andere onzin. DSW heeft vertrouwen in werkwijze artsen, thuiszorg en apotheken/leveranciers en in haar eigen verzekerden!

  Goed voorbeeld verdient navolging. Even doorbijten in 2016 en 2017 het jaar van het Vertrouwen dan maar?

 11. ANH Jansen
  Geplaatst op 19 november 2015 om 15:26 | Permalink

  Frank van Wijck ‏@FrankvanWijck · 1 u1 uur geleden

  De zorgpremies zijn bekend. Verdiep je dus in de vraag welke polis je het best kunt nemen. Lees de keuzegids. http://www.bol.com/nl/p/keuzegids-zorgverzekering-2016/9200000049865111/

  Waar staat de informatie over de hulpmiddelen? Waar staat de informatie over het onderscheid dat DSW als enige maakt per 2016?

  Op misleiding staat een straf. Zie hoe het gegaan is met de Woekerpolissen. Zo ook met de Zorgpolissen en de keuzegidsen zorgverzekeringen?

  De NPCF gaf aan het wel te begrijpen, maar er niet aan te willen; zij zijn er voor de algemene informatie en gaan niet in op de details die verplicht verzekerden wel degelijk kunnen raken!

  De Contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars staan in de regel haaks op de contracten tussen zorgverzekeraars en verplicht verzekerden!

  De Rechtsbijstandverzekering dekt dit soort blunders niet! Stukje eigen verantwoordelijkheid van de tekstschrijvers dat blijkbaar nog moet landen na wat onzorgvuldig het onderwerp te hebben aangevlogen.

  Jos de Blok maar eens interviewen.

  En kom dan met een addendum of haal de hele oplage maar terug.