Yes minister?

Als uit een enquête blijkt dat nog slechts 3 procent van de medische staf vertrouwen in je heeft, moet je als ziekenhuisbestuurder sterk in je schoenen staan wil je gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. Melvin Samsom, bestuurder van het Karolinska Universiteitsziekenhuis in Stokholm, doet dit. En uit de uitspraak “Als uiteindelijk blijkt dat de zorg er beter op wordt, krijg je de artsen wel aan boord”, blijkt dat zijn vertrouwen in de goede afloop van de ingrijpende reorganisatie die hij doorvoert onaangetast is. De reis die de patiënt door het ziekenhuis maakt wordt leidend, en daar moeten die artsen maar aan wennen.

Zou Melvin Samsom in de race zijn voor VWS?

Op Twitter ontstond meteen discussie over de vraag waarom dit interview met Samsom juist nu in FD staat. Nu het erop lijkt dat VVD, CDA, D66 en CU eruit komen met elkaar, moet een nieuwe ministersploeg worden samengesteld. Zou Samsom in de race zijn voor VWS? Zijn woordkeus in het interview – “De transformatie is nu halverwege”, “De komende jaren zijn we (…) nog wel (…) bezig” – doet vermoeden van niet.

Aan de andere kant: Samsom breekt in het interview ook een lans voor intensieve samenwerking in een regio. Hij noemt dit zelfs ‘essentieel’ voor het behoud van het zorgstelsel. In een recent interview voor De Eerstelijns maakte bestuursvoorzitter Marian Kaljouw van de Nederlandse Zorgautoriteit duidelijk hoezeer zij ruimte ziet voor de ontwikkeling van regionale modellen waarin samenwerking, kwaliteitstransparantie en uitkomsten de kernbegrippen zijn. “Het zal betekenen dat zorg wordt ingekocht op basis van kwaliteit waarvan de burgers beter worden. Hoe je dat op het gebied van zorginkoop en wet- en regelgeving moet regelen, is daaraan ondergeschikt”, zei ze. Het had bijna een citaat van Samsom kunnen zijn.

Delen