Zelfmoordpoeder

Ignace Schretlen
Ignace Schretlen is publicist, beeldend kunstenaar en voormalig huisarts. Lees alle artikelen van Ignace Schretlen

Naar aanleiding van berichtgeving in NRC-Handelsblad berichtte de NOS dat meer dan 300 mensen dankzij de Coöperatie Laatste Wil (CLW) ‘zelfmoordpoeder’ in huis zouden hebben. De coöperatie geeft echter op haar site aan dat hier sprake is van een storende fout: “Eind 2016 heeft de CLW een enquête gehouden onder de leden en daaruit bleek dat er 10 procent al middelen in huis hebben waarvan ze dachten dat het dodelijke middelen zijn. NRC-Handelsblad heeft daarvan ten onrechte gemaakt dat er nu 300 leden het middel X in huis hebben.”

Op 19 oktober 1991 schreef Huib Drion (1917-2004), emeritus hoogleraar in het burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en oud-raadsheer in de Hoge Raad, in NRC-Handelsblad: “Het lijkt me aan geen twijfel onderhevig dat veel oude mensen er een grote rust in zouden vinden als zij over een middel konden beschikken om op aanvaardbare wijze uit het leven te stappen op het moment dat hen dat – gezien wat hen daarvan nog te verwachten staat – passend voorkomt.”

De ‘pil van Drion’ lijkt nu ruim 27 jaar later wel in de vorm van een poeder een feit te gaan worden. De naam van dat poeder (Middel X) blijft zelfs voor degenen die dit willen gaan aanschaffen geheim. Ze zullen moeten vertrouwen op het uitgebreide rapport dat Dr. Guillaume Counotte in opdracht van de Coöperatie Laatste Wil heeft opgesteld. Omdat in dat rapport de naam van Middel X staat, wordt dit niet prijs gegeven aan de openbaarheid. Leden moeten nu volstaan met een zeer summiere samenvatting.

De ‘pil van Drion’ lijkt nu ruim 27 jaar later in de vorm van een poeder een feit te gaan worden

Counotte is als toxicoloog verbonden aan de Gezondheidszorg voor Dieren en geldt als een alom gerespecteerd deskundige op het gebied van veterinaire toxicologie, wiens expertise ooit ook is ingeroepen door de Rijdende Rechter. Toen ik zelf in dit kader een voormalig apotheker met wie ik bevriend ben naar barbituraten als euthanaticum vroeg, verwees hij mij naar de veterinaire instanties in Frankrijk. Het is verrassend hoe mens en dier elkaar op de wonderlijkste plekken treffen en ons in de kielzorg van Darwin laten beseffen dat we veel minder van elkaar verschillen dan vaak wordt gedacht. Dat blijft wennen!

Dat er nu op vooralsnog legale wijze ‘zelfmoordpoeder’ beschikbaar lijkt te gaan komen, leidt tot forse reacties. Zelf lid van de Coöperatie Laatste Wil heb ik er grote moeite mee dat de naam van Middel X niet bekend wordt gemaakt; of het middel een snelle, humane dood bewerkstelligt kan ik dus niet controleren. Wél ben ik ervan overtuigd dat de betreffende coöperatie – die dit jaar het eerste lustrum viert – weloverwogen te werk gaat. Op 18 augustus 2015 heeft prof. mr. G. van Maanen desgevraagd zeer uitgebreid en genuanceerd advies uitgebracht aan de coöperatie.

Ik betreur het dat net als in de beginfase van de euthanasiediscussie niet altijd genuanceerd wordt gereageerd. De Coöperatie Laatste Wil komt niet uit de lucht gevallen maar staat in een ontwikkeling, waartoe ook de ‘pil van Drion’ behoort. Het sterk groeiende ledenaantal geeft aan dat hieraan behoefte bestaat. Voeg hierbij de toename van het aantal euthanasieaanvragen bij de Levenseindekliniek – in 2017 was er groei van 38 procent ten opzichte van 2016 – en überhaupt de toename van ‘het geplande levenseinde’. dan gaat het om een trend met de nodige frictie die wel oerserieus moet worden genomen. Probeer te doorgronden wat hier speelt in plaats van direct te (ver)oordelen. Ik ben bang dat de samenleving zélf de ultieme motor is achter deze ontwikkelingen en dat wij onszelf en niet anderen in het gezicht moeten kijken.

Één Reactie Reageer zelf

  1. Anoniem
    Geplaatst op 17 maart 2018 om 14:42 | Permalink

    Geachte dr. Schretlen, net als u ben ik lid van de CLW. Nu al bijna een halfjaar. De naam van het middel X heeft de cooperatie inderdaad nooit onthuld. Echter waar ik mij vooral aan stoor is dat leden van die enge sektes – te weten SGP en CU – gelijk klaar staan om hún mening door de strot van anderen te duwen. Uiteraard hebben ze alle recht op hun eigen mening, ook is die helemaal krankzinnig. Maar ze hebben níét het recht om hun mening – en dus hun wil – aan anderen op te dringen.
    Ook wil ik opmerken dat (a) als de overheid beter voor de burgers zou zorgen dan zouden er minder mensen zijn die zich impulsief van het leven zouden beroven. Die jonge vrouw Ximena heeft alle ophef veroorzaakt, maar de schuld ligt bij de overheid omdat Ximena de nodige behandeling voor haar psychische klachten niet kreeg vanwege een ellenlange wachtlijst; (b) Ook worden de kosten van psychiatrische behandeling niet meer vergoed: wederom de schuld van de overheid. En tot slot: (c) de huidige euthanasiewet deugt voor geen millimeter. Hoezo, twee artsen moeten beslissen of iemand het recht op een zachte dood heeft?? het is te walgelijk voor woorden. Er is maar één persoon die kán en mág zeggen of hij uitzichtloos lijdt en dat is de patient zelf! De politiek moet inzien dat er wel degelijk behoefte aan een goed euthanasiemiddel is (gezien het ledenaantal bij CLW, inmiddels 8.000) en ernaar handelen, door de euthanasiewet aanzienlijk te wijzigen zodat iedere volwassene zonder meer bij de huisarts een recept voor een “pil van Drion” kan krijgen, die wél veilig en pijnloos is, zonder al dat stiekem gedoe of dubieuze cooperaties. Door die idiote wetgeving dwingt de overheid ons als burgers om zelf naar euthanasiemiddelen op zoek te gaan.
    Echter, u als arts zou heel goed aan barbituraten zoals b.v. veronal weten te komen??? U zou toch moeten weten precies welk middel in te nemen en ook hoeveel, om een snelle en pijnloze dood te garanderen? en hoe u aan zo’n middel kunt komen? Ik verbaas mij dan ook dat u dat niet doet en dat u lid van CLW bent geworden. Voor (dieren)artsen is het erg makkelijk lijkt mij!