Zeven plagen

Het AD staat in een afscheidsinterview stil bij het vertrek van Dianda Veldman als directeur van Patiëntenfederatie Nederland. Ze toont zich hierin optimistisch: de zorg kan gewoon een tien blijven.

Om dit te waarborgen, schetst Veldman zeven kansen voor een toekomstbestendige zorg. Betrek de patiënt bij de zorg die hij krijgt. Laat zorgaanbieders kennis en innovaties delen. Zorg dat de zorg op de juiste plek wordt geboden. Verander de financiële prikkels (en kijk daarbij meer naar preventie). Probeer geen zaken in de zorg op te lossen die in het sociaal domein thuishoren. Omarm de digitale ontwikkeling. En hou zorg betaalbaar en laagdrempelig.

‘De zorg probeert nog steeds zaken op te lossen die geen zorg zijn’

Verrassend zijn ze niet. Je kunt hooguit zeggen dat de zevende wordt tegengehouden door de voorliggende zes. De patiënt wordt nog te weinig betrokken bij de zorg. Kennis en innovaties worden onvoldoende gedeeld. De zorg wordt te vaak niet op de juiste plek geboden. De financiële prikkels staan nog steeds niet goed. De zorg probeert nog steeds zaken op te lossen die geen zorg zijn. Van de digitale mogelijkheden wordt onvoldoende gebruikgemaakt. En dus komen de betaalbaarheid en laagdrempeligheid van de zorg steeds meer onder druk te staan.

Het zijn echt wel zinnige kansen die Veldman schetst. Alleen zou iemand er eens iets mee moeten doen. Anders blijven het zeven plagen.

Delen