Zeventig

Wie had ooit gedacht, meneer Schretlen, dat u vandaag de zeventig zou halen?
Er is een Duits streetwear modemerk met de naam Live Fast Die Young. Het eerste is mij redelijk gelukt, het tweede minder, maar ik vrees wel dat al veel in mij is doodgegaan.

Bent u niet blij dat u ondanks al uw medisch gekwakkel er toch nog bent?
Niet zozeer blij als wel dankbaar. Waarom leef ik nog terwijl mijn veel jongere zus Christianne, die zo intens goed voor anderen (en ook voor mij) was, is overleden? Ik voel mij soms schuldig.

Wat is het geheim van ouder worden?
Tweemaal daags meedoen met Nederland in Beweging, gepresenteerd door Olga Commandeur en Duco Bauwens. En heel veel geluk! Ik ben verder te zwak om mijzelf wezenlijk te veranderen.

Ziet u op tegen de toekomst?
Ja, heel erg! Laatst zei een minister dat 65-plussers het grootste probleem van onze samenleving vormen. Ik ben dus mede debet aan dit probleem. Sorry dat ik er nog ben! Wiens schuld is dit?

Maar de vergrijzing ís toch een reëel probleem…
Er is trend om elk probleem als een uitdaging te beschouwen, maar nu niet. Wie geen geld meer in het potje brengt, is in onze samenleving uitgerangeerd en verdient geen respect meer.

Doelt u op de overheid of de samenleving in het algemeen?
Op beiden! Wanneer bewindslieden ouderen als zo’n zorgwekkend probleem beschouwen, waarom omarmen zij dan niet zelfdoding bij een voltooid leven? Dat reduceert het probleem.

U bent auteur, kunstenaar, chanson-kenner en voormalig huisarts. Hoe voelt dat?
Ik voel geen enkele verdeeldheid in mij en die is er ook niet. Wat ik wel mijn hele leven lang merk is dat ik in Nederland niet in één hokje pas. Dat heeft mij meer dan eens opgebroken.

Maar wie schrijft blijft…
Onzin! Ik schrijf niet met een concreet doel voor ogen. Ik schrijf en maak kunst vanuit een innerlijke drang en die lijkt van buiten te worden bepaald… Toch hoop ik anderen te bereiken.

Leg uit…
Het woord ‘inspiratie’ zegt alles. Daarin zitten de Latijnse woorden ‘in’ en ‘spiritus’ (geest). We kunnen ook spreken over ‘ingeving’ of ‘bezieling’. Zonder ‘inspiratie’ ben ik helemaal niets!

En waar komt die ‘ingeving’ of ‘bezieling’ vandaan?
Dat weet ik niet maar noem het een bron die mensen met elkaar delen, waardoor wij ongeacht onze herkomst ook na onze dood elkaar tot in het wezen kunnen raken. Dat vind ik hoopgevend.

Bent u gelovig?
Veel gelovigen uiten zich zekerder dan bij geloven past. Zelf ben ik van niets zeker behalve van mijn beperkingen. Die dwingen mij tot bescheidenheid en tot meer vragen dan antwoorden.

Delen