Zichtbare zorg

Met de overheveling van zorgtaken naar gemeenten is het zaak om duidelijk te maken wat je als beroepsbeoefenaar te bieden hebt. Uitnodigingen voor informatiebijeenkomsten over de transitie worden vanuit gemeenten verstuurd. Bij samenwerkingsverbanden in het kader van Passend Onderwijs wil je ook zorgen dat je als hulpverlener in beeld bent. Soms wordt er aangestuurd op samenwerking met grote organisaties, dan weer sta je als individuele hulpverlener in the picture.

Bij het samenstellen van wijknetwerken is het ook belangrijk dat je zichtbaar bent. En nu met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur heb je nog meer reden om aan te schuiven bij overlegstructuren. Soms lijkt het erop dat er niets meer zeker is over de lijntjes die nu al bestaan. Ik ben benieuwd of de bestaande goede samenwerking niet over het hoofd wordt gezien en in plaats daarvan er allemaal nieuwe netwerken ontstaan.

Met de titel van dit blog ‘zichtbare zorg’ doel ik op het feit dat de zorg die je levert zichtbaar moet zijn voor de beleidsmakers. Ik weet dat het Programma Zichtbare Zorg over kwaliteit ging en dat die activiteiten over zijn gegaan naar het Kwaliteitsinstituut. Dat we allemaal  kwaliteit willen verbeteren en inzichtelijk maken is een goed streven, maar bezuinigingen lijken tegenwoordig vaak de drijfveer voor verandering.

Dagbesteding, speciaal onderwijs en screening op spraak- en taalproblemen zijn allemaal zaken waarop beknibbeld wordt of al zijn afgestoten. Terwijl nu juist participeren, meedoen in de samenleving en aandacht voor taal door de regering belangrijk wordt gevonden. Gemeenten maken hun borst nat en dompelen zich onder in het vergaren van nieuwe informatie. Uiteraard dragen wij graag een steentje bij aan het in beeld brengen van de mogelijkheden van de logopedist. Nog belangrijker echter dan dat de zorgaanbieder in beeld is, is dat de persoon die zorg nodig heeft zichtbaar is.

Een manier om een stoornis onder de aandacht te brengen is via het maken van een gedenkdag ervoor. Een mooi overzicht zie je op de issuekalender 2014. Er staan dagen op met aandacht voor maatschappelijke thema’s en voor ziekte en gezondheid. Op 6 maart is de Europese dag van de Logopedie. Dit jaar wordt ingezoomd op het kind met een taalontwikkelingsstoornis. Zoals dat voor veel ziektes geldt is de impact onduidelijk wanneer je er niet mee geconfronteerd wordt. Het zichtbaar maken kan bijdragen aan begrip en aandacht. Want wil je goede zorg leveren en aan preventie werken dan zal wel eerst zichtbaar moeten zijn waar het probleem ligt.

Delen