Zinnige zaken

Tijdens het invullen en beoordelen van een ZN-formulier voor hiv-medicatie voor een van mijn patiënten, dringt weer het besef door van de noodzaak van (Ont)Regel de Zorg. Ik vul het formulier samen met de voorschrijver in om te zorgen dat de patiënt de medicatie vergoed krijgt van zijn verzekering. Waarom? Het zijn dure middelen, maar misbruik ligt niet voor de hand. Het kost ons beiden 5 tot 10 minuten, en ook de zorgverzekeraar moet er tijd aan besteden.

Al in 2000 nam Price Waterhouse Coopers de gehele zorg onder de loep en alle administratieve taken ingedeeld in zwaarte, variërend van 1 (licht) tot 5 (zwaar). Voor de wijkverpleging en de apotheek moest zelfs een 5++ in het leven worden geroepen. Het uitleggen van het geneesmiddelenvergoedingssysteem aan patiënten scoorde het hoogst. Vanzelfsprekend is dit niet ongemoeid gelaten. Er werd een commissie ingesteld die in 2001 met het rapport Minder Regels, Meer Zorg kwam.

Zeventien jaar later moeten we concluderen dat er inderdaad regels verdwenen zijn, maar dat uit nieuw onderzoek blijkt dat we als zorgverleners nog steeds bijna 40 procent van onze tijd aan administratie besteden.

Aan ons, als zorgverleners en controlerende instanties, de taak om de bal op te pakken

Voor VvAA alle reden om samen met Het Roer Moet Om (Ont)Regel de Zorg te starten. De Schrapconferentie eind vorig jaar leverde concrete voorstellen op om administratieve regels te schrappen. Minister Bruins gaf op deze conferentie aan dat hij de beweging volledig ondersteunt en dat hij in maart de eerste resultaten wil zien.

Aan ons als zorgverleners en controlerende instanties de taak om de bal op te pakken en met elkaar de administratieve lasten te verminderen om zo tot een betere tijdsverdeling tussen administratie en zorg te komen. Meer tijd voor zinnige zaken. Voor mij is dat bijvoorbeeld een overleg met huisarts, specialist ouderengeneeskunde én wijkverpleegkundige over de kwetsbare ouderen in onze wijk. Dat verbetert de zorg voor de patiënten en verhoogt mijn werkplezier.

 

 

 

Delen