Zorg tegen een vaste prijs

Fysiotherapeuten die hun hoofd boven water willen houden, moeten inspelen op ontwikkelingen in de markt. Frank Duijff bedacht samen met een aantal collega’s en orthopeden Fysio Zorgplan. Met dit speciale behandelprogramma werken inmiddels zestig fysiotherapiepraktijken en vijftien maatschappen.

Tekst: Frank van Wijck | Beeld: Diederik van der laan

Het bestuur van Vereniging VvAA heeft vier projecten uitgekozen als goed voorbeeld van innovatie door samenwerking. In deze derde aflevering aandacht voor Fysio Zorgplan. Het bestuur roemt dit initiatief om de inzet van uniforme software en kwaliteitsstandaarden. Tezamen met een samenwerking tussen fysiotherapeuten en orthopeden draagt het direct bij aan een betere kwaliteit van de zorg. Lees alle afleveringen hier.

Frank Duijff weet het zeker: het zittingentijdperk in de fysiotherapie gaat definitief verdwijnen. De fysiotherapeut denkt dat over twee jaar de zorg voor specifieke behandelingen op basis van een fixed price wordt ingekocht. “En daarop moeten we nu al voorsorteren”, stelt hij.

Dat voorsorteren deed Duijff zelf vier jaar geleden al toen hij samen met een aantal collega’s een plan smeedde. Onder de naam Fysio Zorgplan bedachten de fysiotherapeuten een gericht behandelprogramma voor patiënten die na een knie-, schouder- of heupoperatie fysiotherapie nodig hebben om de bewegelijkheid, spierkracht en spiercontrole te trainen. Ze stapten met dit idee naar enkele maatschappen orthopedie in nabijgelegen ziekenhuizen, die interesse hadden in de voorgestelde werkwijze. De laatste jaren heeft Fysio Zorgplan zich als een olievlek over Nederland verspreid; intussen werken zestig fysiotherapiepraktijken en vijftien maatschappen orthopedie met het behandelprogramma.

Fysio Zorgplan kent meerdere meetmomenten. Zo wordt voor de start van de behandeling een nulmeting gedaan om de fysieke belastbaarheid in kaart te brengen. Daarna wordt een herstelbehandeling aangeboden tegen een met de zorgverzekeraar afgesproken fixed price.

“We willen een gegarandeerde outcome bieden”, legt Duijff uit. “We meten dus gedurende de behandeling om zo nodig snel te kunnen bijsturen. Inmiddels hebben we hiermee een responsrate van 90 procent bereikt. Honderd procent zal altijd een utopie blijven. Soms verhuizen of overlijden mensen, of ze herstellen zo snel dat ze het programma niet afmaken.”

De praktijken voldoen allemaal aan de kwaliteitsstandaarden die Fysio Zorgplan stelt: ze hebben geïnvesteerd in apparatuur voor de patiëntentraining en in ICT. Ook werken ze al met de orthopedisch chirurgen samen. “Die ICT is heel belangrijk voor ons”, zegt Duijff. “We hebben inmiddels heel veel normatieve data verzameld op basis waarvan we kunnen benchmarken en bijsturen. Dit biedt de totale zorgketen van orthopeden en de fysiotherapeuten de kans om zichzelf heel gericht te verbeteren.”

Daarnaast is het interessant voor de zorgverzekeraar, omdat het de zorgverlening op basis van outcome transparant maakt. Soms moet een patiënt langer doorbehandeld worden dan op basis van de fixed price is afgesproken. “Maar dat is geen probleem als je voldoende volume hebt”, stelt Duijff. “En wij kunnen doordat we geprotocolleerd werken ook onderdelen van het werk overlaten aan andere werknemers in de praktijk, wat kostenbesparend werkt.”

Dekt de polis van de patiënt het traject niet volledig, dan kan hij zelf betalen voor de eerste twintig sessies. Met Achmea is inmiddels afgesproken dat de patiënt die het programma doorloopt dan niet 30 maar 20 euro per sessie betaalt. Ook met CZ is Fysio Zorgplan hierover in gesprek.

Delen