Zorgelijk

Op 24 november 2020 maakte Zorgend Nederland ‘zonder veel hoempapa’ bekend het politieke strijdtoneel te betreden. Afgelopen vrijdag is deze nieuwe partij met even weinig fanfare weer van dat toneel verdwenen, nadat de Kiesraad het bezwaar tegen een procedurefout had afgewezen.

Een sneue manier om voorlopig te moeten afzien van de voorgenomen ambitie om verandering te bewerkstelligen, al was uiterst onzeker hoe realistisch die ambitie na 17 maart had kunnen zijn. Het politieke landschap is dermate versplinterd dat het de vraag is of Zorgend Nederland überhaupt één zetel had kunnen halen.

Op basis van de stand van zaken is ook onzeker hoe goed de kansen zijn van die andere partij die vanuit de zorg is ontstaan, NLBeter. De partij staat niet in alle twintig kieskringen op de lijst. En een tweet van Janneke Wittekoek van vorige week – ‘NLBeter is geen 1-issue partij!’ – toont aan hoezeer deze partij moet strijden tegen het vooroordeel dat juist wél te zijn.

‘De zorg is hoe dan ook een van de leidende thema’s van de komende verkiezingen’

Waarvan NLBeter in ieder geval wel verzekerd mag zijn – Kamerzetel of niet – is dat zorg een van de leidende thema’s van de komende verkiezingen is. Afgaand op de recente Tweede Kamerdebatten lijkt dit thema versmald tot de coronacrisis, maar dat is schijn. Crises gaan voorbij. Maar het achterliggende probleem van de zorg voor de komende jaren – hoe houden we die beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? – is daarna nog net zo actueel. Misschien zelfs nog meer, met het verwachte stuwmeer aan uitgestelde zorg.

Delen