Zorgkapitaal

Afgelopen woensdag had ik het over investeringsmaatschappijen die tandartspraktijken opkopen. Nu schetst www.consultancy.nl hoe de Nederlandse zorg in veel breder perspectief interessant aan het worden is voor private-equity-bedrijven. In 2018 waren die betrokken bij 34 van de in totaal 96 deals in de zorgsector, 30 procent meer dan het jaar daarvoor en het vijfde groeijaar op een rij. Hierbij gaat het niet alleen om tandartsen, maar ook om fysiotherapeuten, huisartsen, apothekers en laboratoria.

Dat het een aanpak is die vergaande gevolgen kan hebben, werd al duidelijk toen de Amerikaanse investeerder Advent in 2013 de farmaceutische groothandel en apotheekketen Mediq overnam en een jaar later tegen de belofte in toch de bedrijfsonderdelen loskoppelde door de divisie apotheken tegen een boekwinst van 269 miljoen euro door te verkopen. Bovendien onttrok Advent bijna een half miljard euro van het eigen vermogen aan het groothandelsdeel. Dat dergelijke bewegingen ook gevolgen kunnen hebben voor werknemers is duidelijk.

De zorg als verdienmodel voor slimme investeerders

Maar de zorg heeft de private equity-investeerders wel nodig, stelt mergers & acquisitions expert Willem van Esch. De sector moet slimmer en efficiënter worden en dat vraagt om investeringen in bijvoorbeeld innovatie en digitalisering. Maar ook in human resource, om zorgpartijen in staat te stellen om zich beter te onderscheiden op de (buitengewoon krappe) arbeidsmarkt.

Natuurlijk kun je de vraag stellen of het wel wenselijk is de zorg te zien als een verdienmodel voor slimme investeerders. Maar gelet op het feit dat dit al aan het gebeuren is – en dat de schaal waarop het gebeurt snel groeit – wordt die vraag in rap tempo minder relevant. Iedere individuele zorgaanbieder kan nog steeds beslissen niet met de stroom mee te gaan. Maar het risico links en rechts te worden ingehaald door partijen met een ander ambitieniveau wordt wel steeds groter.

Delen