Zorgmanagers in stelling gebracht

Zorgmanagers worden door besturen en directies van ziekenhuizen in stelling gebracht om ‘top-down’ de werkvloer in ’t gareel te houden. Dat beeld houdt menigeen er nog steeds op na. Logisch dat niet iedereen de ‘nieuwe garde’ met een eigen jargon, dat stoer klinkt maar overkomt als gebakken lucht, enthousiast omarmt. Gérard Hendriks, ruim twintig jaar hoofddocent Management in de Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), reageerde op persoonlijke titel recht uit zijn hart kort maar krachtig op negen stellingen:

Stelling 1
Zorgmanagers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij met argwaan worden bekeken.

Gérard Hendriks (GH): “Daarmee ben ik het eens. Managers die niet dienend zijn en zorgprofessionals louter proberen te ‘managen’ dienen met argwaan bekeken te worden.”

Stelling 2
Managers zijn gezien de schaalvergroting in de zorgsector een noodzakelijk kwaad.

(GH): “Daarmee ben ik het oneens. Managers kunnen bij elke schaalgrootte veel organisatorisch (regel)werk uit handen nemen van zorgverleners.”

Stelling 3
Ook zonder specifieke inhoudelijke kennis van de zorg kunnen zorgmanagers goed functioneren.

(GH) “Daarmee ben ik het eens. Die kennis, maar vooral ‘weten hoe de hazen lopen’ is te leren als je ervoor open staat en ‘meeloopt’ op de werkvloer.”

Stelling 4
Zorgmanagers mogen zich op geen enkele wijze direct of indirect bemoeien met (para)medisch handelen.

GH: “Daarmee ben ik het oneens. Op indirecte wijze hiermee bemoeien is wezenlijk, omdat er door diverse belangen niet altijd in het belang van patiënten wordt gehandeld. Een manager kan dan op zoek gaan naar een gezamenlijke ambitie.”

Stelling 5
Zorgmanagers fungeren als intermediair tussen bestuur/directie en de werkvloer; alle contacten tussen bestuur/directie en de werkvloer dienen daarom in principe via zorgmanagers te verlopen.

(GH) “Hiermee ben ik het oneens. Het kan heel verfrissend zijn om soms de tussenlaag over te slaan. Dit wel in alle openheid, dus niet achter ruggen om.”

Stelling 6
Zorgmanagers zijn in dienst van het bestuur/de directie en hebben primair tot taak om het beleid uit te voeren.

(GH): “Hiermee ben ik het oneens. Ook wanneer men in dienstverband werkt, ontslaat dit niemand van de plicht om zelf na te denken en zonodig een tegengeluid te laten horen.”

Stelling 7
Zorgmanagers zouden eigenlijk (para)medici moeten zijn, want die weten wat zich op de werkvloer afspeelt.

(GH): “Daarmee ben ik het oneens. Managers kunnen ook heel goed op de hoogte zijn wat er op de werkvloer gebeurt, mits hij/zij achter zijn/haar spreadsheets vandaan komt.”

Stelling 8
Zorgmanagers zouden ook voor een tuchtcollege ter verantwoording geroepen moeten kunnen worden.

(GH): “Daarmee ben ik het oneens: er zijn voldoende manieren om ter verantwoording te worden geroepen. Nog meer wetgeving in de trant van de Wet BIG is geen oplossing.”

Stelling 9
Zorgmanagers zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de gezondheidszorg

(GH): “Daarmee ben ik het eens. Maar iedereen – inclusief patiënten en hun naasten – die met zorgverlening te maken heeft, is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.”

Hierbij wil ik Gérard Hendriks hartelijk danken voor zijn medewerking.

Delen