Zorgparagraaf LibDem

  • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
  • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

 

Sinds enkele jaren kent Nederland een zorgstelsel waarvan men zegt dat het op marktwerking is gebaseerd. Ten onrechte: het stelsel blijkt steeds meer macht te geven aan een beperkt aantal verzekeraars. Marktwerking houdt in dat de consument – de patiënt – de maximale vrijheid heeft te kiezen tussen de aanbieders van zorg. In het huidige stelsel kan de consument wel de zorgverzekeraar kiezen, maar de gedachte is dat vervolgens de keuze van zorgaanbieders beperkt is tot degenen met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten. Daarmee is in feite de keus voor de consument beperkt. Dit is een weeffout in het stelsel en zal uiteindelijk tot inefficiënties en hogere prijzen leiden.

LibDem is voor een stelsel waarbij de patiënt in overleg met de arts de regie heeft en waarbij de verzekeraar de kosten van de behandeling bewaakt. Dat vergroot de vrijheid voor de patiënt om de zorg van zijn keuze te vragen. Wel dient de patiënt daarbij inzage te hebben in de kosten van de zorg en is het wenselijk dat hij een beperkte bijdrage daaraan levert.

Delen