Zorgparagraaf Libertarische Partij

  • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
  • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

 

8. Gezondheidszorg
Wij zijn voor de volledige scheiding van gezondheidszorg en staat. Het recht van het individu op zelfbehandeling erkennend streven wij naar de afschaffing van alle overheidsbeperkingen van het recht van individuen om alternatieve geneeswijzen te volgen. Individuen moeten vrij zijn om in zee te gaan met geneesheren van hun keuze voor alle medische dienstverlening. Wij wijzen iedere overheidsinbreuk op de relatie geneesheer-patiënt door regulerende instanties af.

Wij wijzen iedere vorm van een verplichte volksverzekering voor ziektekosten af. Wij zijn voor afschaffing van het verbod op reclame voor medische diensten op doktersverwijzing en voor producten op recept. Verder zijn wij voor afschaffing van wetten die recepten vereisen voor de verkoop van medicijnen of andere medische artikelen.

Wij veroordelen pogingen van de overheid om een medische orthodoxie op te leggen aan de samenleving. Wij zijn tegen vergunningenstelsels voor artsen die de kosten van de gezondheidszorg doen stijgen terwijl er een door de overheid opgelegd monopolie van artsen ontstaat.

Omdat het lichaam van een mens zijn of haar eigendom is zijn wij voor afschaffing van het verbod op de koop en verkoop van lichaamsdelen. In de huidige situatie gaan veel mensen onnodig dood door het tekort aan donororganen en worden tegelijkertijd in sommige landen mensen vermoord om hun organen.

Wij zijn voor deregulering van de bedrijfstak der ziektekostenverzekeraars. Wij zijn tegen wetten die de contractvrijheid van patiënten en dienstverleners in de gezondheidszorg beperken, of hen dwingen medische diensten te verlenen in (nood)situaties.
Wij zijn tegen de regulering van geneesmiddelen, omdat individuen de vrijheid moeten hebben die geneesmiddelen te gebruiken die zij willen. Wij verdedigen ook op dit terrein het recht op vrije samenwerking – het recht om niet samen te werken inbegrepen.

Wij veroordelen pogingen om de vooruitgang van de wetenschap tegen te gaan door wettelijke beperkingen van wetenschappelijk onderzoek. Wij eisen een einde aan het overheidsbeleid om individuen te dwingen zich te onderwerpen aan medische experimenten, behandelingen of onderzoeken.

Lees hier het volledige partijprogramma van de Libertarische Partij (pdf).

9. Euthanasie
Omdat alle individuen volledige verantwoordelijkheid en zeggenschap over hun eigen leven moeten hebben steunen wij het recht van ieder mens om zijn leven te beëindigen. Wij steunen het recht van het individu om een testament te maken of een volmacht te geven waarin hij verklaart op welke wijze hij behandeld moet worden en wat er met zijn stoffelijk overschot moet gebeuren. Wanneer deze ontbreken en het individu niet zelf kan kiezen (b.v. in geval van coma) moet de beslissing worden genomen door die persoon of personen die het individu duidelijk zou verkiezen, met die begeleiding die zij wensen. In overeenstemming met het non-agressie principe mag geen individu worden gedwongen om door te gaan of te stoppen met levensverlengende verzorging. Dit recht geeft een individu niet het recht om artsen of anderen te dwingen om hem te helpen bij het beëindigen van zijn leven of bij het kunstmatig verlengen van zijn leven.

Delen