Zorgparagraaf Partij voor de Dieren

 

 • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
 • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

Solidariteit in de zorg staat onder druk. Privatisering van de zorg en marktwerking hebben ervoor gezorgd dat veel zorginstellingen draaien om winstmaximalisatie en dat gaat ten koste van de patiënt. De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Daarbij past het niet om te bezuinigen op de fundamenten van ons zorgstelsel: de huisarts, de apotheek, de psychiater, thuishulp en het ziekenhuis.

Preventie is de basis. Gezonder leven, eten en bewegen spelen een belangrijke rol als het gaat om voorkomen van ziekte en ongemak. Preventieve gezondheidszorg drukt de zorgkosten als geheel.

 • De overheid stimuleert een gezonde leefwijze en zet zich in voor een gezonde leefomgeving.
 • Vergoeding voor preventie – zoals de diëtist en hulp bij stoppen met roken – blijft in het basispakket.
 • Burgers krijgen eerlijke voorlichting over een gezond leefpatroon.
 • Op alle zenders komt een reclameverbod voor alcoholische dranken.
 • Er komt een verbod voor reclame voor snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder 12 jaar.
 • Schoolkantines worden gezond: geen fastfood, snoepautomaten of energiedrankjes.
 • Er komt een leeftijdsgrens van 18 jaar voor het gebruik van alcohol om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren aan te pakken. De negatieve en onomkeerbare effecten van alcohol op de zich ontwikkelende hersenen rechtvaardigen een dergelijke maatregel.
 • Jongeren hebben ruimte nodig in hun eigen omgeving. E r komen meer voorzieningen voor jongeren in de buurt, zoals trapveldjes, speelgelegenheden en jongerencentra.
 • In ziekenhuizen en verpleeghuizen wordt geïnvesteerd in gezonde, smakelijke en biologische voeding.

Betaalbare en toegankelijke zorg. Gezondheidszorg dient bij voorkeur kleinschalig en regionaal te worden aangeboden en de zorgkosten moeten eerlijk worden verdeeld.

 • De premie voor de zorgverzekering en het eigen risico worden inkomensafhankelijk.
 • Er komt geen eigen bijdrage, ook niet voor de huisarts, ambulante jeugdzorg, de psychiater en het ziekenhuis.
 • Persoonsgebonden budgetten (pgb’s) zijn een effectieve manier om invulling te geven aan de persoonlijke zorgbehoefte en blijven bestaan voor wie ze nodig heeft.
 • De problemen in de jeugdzorg worden met spoed aangepakt. De geplande bezuiniging die gepaard gaat met de transitie van jeugdzorg van provincies naar gemeentes wordt teruggedraaid. Ouders kunnen terecht bij een jeugdhulpverlener in de buurt; deze kan doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg.
 • De verhoging van het eigen risico, het uitkleden van het basispakket, en de vrije tarieven voor tandheelkundige zorg worden teruggedraaid. De pil komt terug in het basispakket.
 • Schaalvergroting en fusies worden alleen toegestaan als die aantoonbare verbeteringen van de kwaliteit van de zorg opleveren.
 • Onnodige medicalisering wordt bestreden. De regierol van eerstelijns verloskundige zorg blijft bestaan. De keuzevrijheid voor plaats van bevalling wordt gegarandeerd.

Delen