Zorgparagraaf PvdT

 • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
 • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

 

De menselijke maat staat voorop bij gezondheidszorg, welzijnszorg en maatschappelijke ondersteuning.

 • Bij zorg en welzijn staat de mens centraal, zijn unieke positie en kracht.
 • Er zijn multidisciplinaire en kosteneffectieve gezondheidscentra.
 • Nadruk op de mens, preventie en kwaliteit.
 • Er is zorg voor achterstand en achtergestelde groepen.

PVDT onderschrijft het doel om zorg te leveren die nodig en noodzakelijk is in de sector van gezondheidzorg en welzijnszorg, op basis van gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten, met effectieve werkmethoden, simpele besturing en samenhang, gericht op vitaliserende zorg, kosteneffectiviteit, duurzaamheid en preventie.

Het zorgsysteem is vitaal:

 • door zorg te leveren op basis van het totaal van betrokken belangen van de zorghandeling in de gehele keten van zorg;
 • door het gehele zorgproces kort en bondig in te richten waarbij verantwoordelijkheden beschreven staan die onderhavig zijn aan toetsing en handhaving;
 • door de verantwoording van de zorg eenvoudig te maken en te baseren op waarden, integriteit en ethiek;
 • door de zorg voortdurend te verbeteren in termen van kosten, productiviteit, kwaliteit, preventie en nazorg;
 • door de kosten inzichtelijk te houden en de effecten van de ingezette financiële middelen helder te maken aan belanghebbenden;
 • door invoering van E-Health (Informatie- and Communicatie Technologieën) om de gezondheids- en welzijnsdiensten te verbeteren, zowel lokaal als op afstand;
 • door bij het verlenen van zorg helder ja en nee uit te spreken;
 • door bij de zorg centraal te stellen de relatie tussen patiënt/cliënt, de ziekte/situatie en de arts/behandelaar/begeleider. In deze relatie vindt zorg en heling plaats.
 • door autonomie en zelfredzaamheid te bevorderen van de cliënt;
 • door in het verlengde van de zorg ook mantelzorgers te betrekken en deze te ondersteunen.

De zorgrelatie is vitaal:

 • door het centraal stellen van een gezamenlijk doel, het werken op eenzelfde golflengte, door het creëren van een wij gevoel en door verbondenheid ook vanuit het belevingsperspectief van de ouders, familie of zielsverwanten;
 • door borging van gelijkwaardigheid tussen zorgverlener en zorgontvanger, door het mens zijn daarin centraal te stellen, en door balans te creëren en gerust te stellen;
 • door een prettige bejegening, een stimulerende omgeving van kleur, licht, sfeer en ruimte;
 • door de relatie tussen cliënt en zorgverlener centraal te stellen, te kijken, te luisteren en perspectief te bieden;
 • als waardig kunnen sterven ook deel is van de zorg.

Delen