Zorgparagraaf sopn

  • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
  • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

 

 

De sopn heeft geen afzonderlijke zorgparagraaf.  In het prioriteitenoverzicht staan de volgende drie zorggerelateerde onderwerpen:
Opheffen van de zorgverzekeringswet 2006. Het gelegaliseerde monopolie op slechts één visie op ziektebestrijding wordt onherroepelijk opgeheven. Er wordt ruim baan gegeven aan alle mogelijke visies op gezondheidsbevordering en de betekenis van ziekte­symptomen. Daardoor komen de meest gezondheidsbevorderende visies als vanzelf boven drijven. Initiatieven als Artabana worden gestimuleerd om de betaalbaarheid en de doeltreffendheid van gezondheidsbevordering te herstellen.

Geen etikettering van mensen. Iedere mens is uniek. Stigmatiserende systemen als DSM-5 worden per direct verboden, evenals alle gestandaardiseerde diagnosebehandeling­combinaties (DBC’s) en het labelen van mensen met stempels als ADHD, ADD, Asperger, DCD, dyslexie, dyscalculie, ODD-CD of PDD-NOS. Daarmee wordt immers geen recht gedaan aan de uniciteit van ieder mens, en worden bovendien de omgevingsinvloeden geheel ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

Herziening van alle opsluitingen. Alle mensen die momenteel opgesloten zitten in penitentiaire inrichtingen of psychiatrische instellingen hebben recht op een herziening van deze vrijheids­beroving. Naar verwachting is deze inhechtenisneming in de meeste gevallen onrechtmatig geweest, omdat dit veelal is gedaan vanuit onwetendheid, onkunde of onzuivere motieven.
Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de sopn. (pdf).

Delen