Macht en bevoegdheden

Ziekenhuizen zijn te machtig, kopt een opinieartikel van Marcel Canoy op medischcontact.nl. In zijn functie binnen de Autoriteit Consument en Markt heeft Canoy veel met dit onderwerp te maken als het om de zorg gaat. Vooral met betrekking tot voorgenomen fusies tussen ziekenhuizen. De ACM kijkt daarbij naar de vraag of fusieziekenhuizen niet te veel marktmacht krijgen.

Het andere aspect van marktmacht dat Canoy ter sprake brengt, is minstens zo interessant. Namelijk de macht van ziekenhuizen om de kaarten tegen de borst te houden als het om het delen van data gaat. Ziekenhuizen misbruiken hun positie, stelt Canoy, om te verhinderen dat uitkomsten die hen niet bevallen, worden gepubliceerd.

Even een flashback naar 2006. In dat jaar werd de Zorgverzekeringswet geïntroduceerd en de belofte daarbij was dat zorgverzekeraars zorg gingen inkopen op basis van prijs en kwaliteit. Voor het delen van data over dat laatste stonden de ziekenhuizen op zijn zachtst gezegd niet heel erg open. Prijs werd daarmee de enige knop waaraan de zorgverzekeraars konden draaien en, nou ja, de rest is geschiedenis zullen we maar zeggen. Tamelijk frustrerende geschiedenis. Niet in de laatste plaats omdat het zeker niet in het voordeel van de patiënt is. Immers, als die geen vergelijkende informatie heeft over de kwaliteit die ziekenhuizen, medische teams of individuele medisch specialisten bieden, wat heeft die dan aan de zo zwaar bevochten vrije artsenkeuze?

De ACM heeft geen bevoegdheden om dit soort machtsmisbruik tegen te gaan, stelt Canoy, de overheid wel. Daar zou ze toch eens wat mee kunnen gaan doen.

Delen