Zorgparagraaf VVD

   

  • Klik hier voor de zorgparagrafen van de andere partijen.
  • Klik hier voor het dossier met het laatste nieuws over de verkiezingen.

ZORG: DE BASIS OP ORDE

Een goede gezondheid is het grootste goed. Het is een teken van beschaving dat wij een goed en voor iedereen toegankelijk zorgstelsel hebben. Helaas stijgen de kosten van de zorg veel sneller dan de groei van de economie. Nu al geeft een doorsnee gezin 11.000 euro per jaar uit aan zorg, een kwart van het inkomen. Over een jaar of 25 is dat de helft. Als we nu niet ingrijpen, wordt zorg in de toekomst onbetaalbaar.

De Huisarts
Hoe dichter bij huis mensen zorg kunnen krijgen, hoe beter. De eigen huisarts kent de patiënt het beste, is goedkoper dan het ziekenhuis en voelt vertrouwd. De VVD wil daarom investeren in verpleegkundigen en praktijkondersteuners die huisartsen terzijde kunnen staan. Ook zijn we voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige.

Het Ziekenhuis
De VVD opent de aanval op bureaucratie en verspilling in de zorg. Elke euro die naar de zorg gaat, moet zo zinnig en zuinig mogelijk worden gebruikt.

  • Zorg kan beter en goedkoper als ziekenhuizen zich specialiseren. Als ziekenhuizen zich specialiseren  maken artsen meer vlieguren en wordt dure apparatuur efficiënter gebruikt. Mensen zullen dan wel iets verder moeten reizen voor ingewikkelde ingrepen, maar krijgen er de best mogelijke zorg voor terug
  • Harder optreden tegen medische missers en betere rechtsgang voor gedupeerden

Het Basispakket

De VVD wil het basispakket kritisch tegen het licht houden. Alles wat niet echt nodig is, wat niet werkt en waar goedkopere alternatieven voor zijn, moet uit het pakket. Dat betekent ook dat we geen zaken vergoeden die mensen in alle redelijkheid zelf kunnen betalen.

  • Om de zorg te betaalbaar te houden, wordt van iedereen een extra betaling gevraagd
  • Alleen wie de zorgverzekering echt niet kan betalen, krijgt zorgtoeslag

Langdurige zorg
Als je afhankelijk bent van langdurige zorg, moet je zelf kunnen kiezen of je zorg aan huis wil of in een instelling. Wie je komt helpen en op welk tijdstip van de dag. Het gaat er niet om wat mensenmankeren, maar welk steuntje in de rug ze nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.

  • Gemeentes worden verantwoordelijk voor begeleiding en verzorging. Zij kunnen mensen helpen met werk, onderwijs en huisvesting
  • Het openbaar vervoer moet toegankelijk worden voor mensen met een beperking
  • We gaan het recht op een persoonsgebonden budget wettelijk vastleggen
  • Strengere aanpak ouderenmishandeling: zwaardere straffen en invoering meldplicht voor  professionals

Delen