Zorgverzekeraar en transparantie

De tarieven voor het komend jaar voor de zorg zijn nog niet bekend. Als zorgondernemer ben ik weer heel benieuwd wat ons aangeboden wordt. Mijn praktijk kan alleen maar goed draaien als onze inspanningen worden beloond en onze investeringen bekostigd. De patiënten hebben recht op innovatieve zorg en mijn medewerkers hebben recht op een fatsoenlijk loon.

Dat we nu als logopedist eindelijk ook een tarief hebben voor anamnese en onderzoek is zeer terecht. De tijdsinvestering hiervoor is enorm en het tarief dekt helaas nog niet de gehele lading. We beschrijven namelijk niet alleen de stoornis, maar het gehele scala aan gegevens die volgens de richtlijn moeten worden vastgelegd. We noteren de gegevens die behoren bij ICF zoals over onderliggende ziekte, lichamelijke functies en eigenschappen, activiteiten, participatie, externe factoren en persoonlijke factoren. Die laatste twee gaan bijvoorbeeld over opleidingsniveau, fysieke en mentale belastbaarheid, motivatie, woonomgeving, thuissituatie en gebruikte hulpmiddelen. Natuurlijk noteren we ook het beloop van de stoornis en maken we behandeldoelen en behandelverslagen.

Waarom van zorgverleners transparantie eisen terwijl blijkt dat verzekeraars maar weinig met de gegevens kunnen?

Wat mij bevreemdt is dat de gegevens er zijn om verschil te maken en zorg op maat aan te bieden, maar dat de zorgverzekeraars nog helemaal niet zover zijn. Vanuit een diagnosecodering kijken zij namelijk naar het behandelgemiddelde zonder ook maar iets mee te nemen van omliggende factoren, terwijl die allemaal geacht worden door ons vastgelegd te zijn.

In een eerder blog schreef ik al eens over het verschil tussen patiënten bij het aanslaan van een behandeling omdat de vermogens van mensen zeer verschillend kunnen zijn.

Dit wordt echter allemaal niet meegenomen. De uitleg van de zorgverzekeraars over het op hun manier berekenen van het  behandelgemiddelde levert vaak meer vragen op dan antwoorden. Ik vind ook dat er gekeken moet worden naar doelmatigheid en kosten. Waarom dan niet gekeken naar alle relevante factoren?  Ik ga ervan uit dat er eerst uitleg wordt gevraagd over de reden waarom de zorgverlener een bepaald aantal behandelingen nodig had geacht om tot kwalitatief goede zorg te komen.

Vaak wordt gezegd dat wij als zorgverlener niet voldoende transparant zijn. Ik kan u verzekeren dat we vele gegevens vastleggen maar het blijkt dat het veel te ingewikkeld is die mee te nemen in de behandelindex. Het systeem van de zorgverzekeraar kan dat nu nog niet aan. Terwijl onze systemen inmiddels overlopen en wij als zorgverleners ook!

Delen