Zorgvuldig digitaal

“Toen we beeldzorg invoerden waren mensen bang dat ze hun werk zouden kwijtraken.” Heidi van den Brink, bestuurder van Marente, zegt dit in een artikel op Zorgvisie over de inzet van zorgtechnologie in de ouderenzorg.

Het is een veel gehoorde vrees van zorgmedewerkers, en het is daarom essentieel dat zij direct aan de start van de beleidsontwikkeling van een zorgaanbieder op dit gebied betrokken worden bij de plannen, en inhoudelijk hierover kunnen mee discussiëren. Dat de inzet van zorgtechnologie in de ouderenzorg banen zal gaan kosten, ligt overigens niet voor de hand. De zorgvraag stijgt veel harder dan de personele bezetting kan bijbenen. Wel verandert het werk door de inzet van zorgtechnologie.

Zorgaanbieders die hierin al stappen hebben gezet, zien dat sommige, vooral oudere medewerkers, dit niet vinden passen bij de reden waarom ze ooit voor werken in de zorg hebben gekozen. Ook daarmee moeten zorgaanbieders zorgvuldig omgaan. Niet alleen vanwege de personele schaarste in de zorg, maar ook omdat het simpelweg een aspect van goed werkgeverschap is.

‘Kennis delen is van oudsher bepaald geen vanzelfsprekendheid in de zorg’

In de acceptatie van zorgtechnologie speelt niet alleen de vroege betrokkenheid van de medewerkers een cruciale rol. Hetzelfde geldt voor de inzet van de juiste hulpmiddelen. Dit is geen vanzelfsprekendheid. In dit verband is het een waardevolle ontwikkeling dat de Technologie & Zorg Academie, Vilans en acht zorgaanbieders in de ouderenzorg nu samenwerken voor de ontwikkeling van verbeterde technologie van het opendeurenbeleid. Het is de bedoeling de expertise die hiermee wordt opgebouwd ouderenzorg breed te delen. Kennis delen is van oudsher bepaald geen vanzelfsprekendheid in de zorg. Maar zo hoort het wel.

Delen