Zorgwekkend

Tussen het grote aantal Tweede Kamerleden dat laat weten na de komende verkiezingen niet meer beschikbaar te zijn, zit een fors aantal specialisten op het gebied van gezondheidszorg. Het gaat om mensen van maar liefst acht van de achttien fracties, toch wel een aderlating dus.

Daarnaast is er nog de vraag wat er gebeurt met de beide ministers. Als hun partijen een plaats krijgen in de nieuwe coalitie, is er een kans dat zij terugkeren in hun functie. Al is er ook dan nog geen garantie natuurlijk. De andere coalitiepartijen kunnen andere wensen hebben voor de posities die beide bewindslieden nu (demissionair) bekleden. Van staatssecretaris Maarten van Ooijen weten we in ieder geval al zeker dat hij niet meer terugkeert.

‘Het hoeft niet erg te zijn dat veel kennis wegloopt. Het ligt er maar net aan wat er aan vers bloed voor in de plaats komt’

Op social media wordt gemengd gereageerd op het vertrek van de diverse Kamerleden. Persoonlijke politieke voor- of tegenkeuren spelen in die reacties een belangrijke rol. Met wat meer afstand beschouwd kan in ieder geval worden gesteld dat veel kennis wegloopt. Dat hóeft niet erg te zijn, het ligt er maar net aan wat er aan vers bloed voor in de plaats komt. Minstens zo belangrijk is echter de vraag of zorg überhaupt nog een thema wordt in de aanloop naar de verkiezingen. Vooralsnog lijkt het daar niet op. Maar wie naar de verkiezingsprogramma’s kijkt die tot nu toe gepresenteerd zijn – en naar de dagelijkse verwikkelingen in de zorgpraktijk – ziet dat er toch echt wel grond voor discussie is.

Delen