Zorgzoekertje

Zorgverzekeraars Nederland heeft een video gemaakt als hulp om de best passende zorgverzekeraar te kiezen. Een zeer goed streven om in de doolhof van polissen duidelijkheid te scheppen. Helaas lijkt de informatie niet compleet en veel te rooskleurig voorgesteld. Het begint met: ‘Doe je niets dan blijft je zorgpakket gelijk’. Maar de restitutiepolis is veranderd, afgeschaft. En hoe is het preferentiebeleid voor medicijnen dit jaar? De medicijnkaart van de apothekers zou hierbij helpend zijn.

Het ‘Informeer je goed’ klinkt, maar belangrijke informatie is laat en onduidelijk. Nergens staat er iets over hoe het inkoopbeleid verloopt. Marco Varkevisser e.a. onderzochten hoe verzekerden aankijken tegen de inkooprol van hun zorgverzekeraar. Ze kunnen niet goed beoordelen hoe zij hun inkooprol uitvoeren, waardoor ze er geen vertrouwen in hebben. Betere informatie over zorginkoop en de invulling van de inkooprol zijn nodig.

Ik stoor me jaarlijks aan het feit dat gedacht wordt dat kwaliteit bepaalt of iemand gecontracteerd is. Veelal gaat het om de prijs. Dat een zorgverlener ook kan kiezen niet te tekenen bij een zeer laag tariefaanbod staat nergens. En ook dat de minst aanbiedende zorgverzekeraar leunt op de zorgverzekeraars die wél investeren in kwaliteit.

Ook ontbreekt in de video een kanttekening over hoe de bereikbaarheid van verzekeraars in december zal zijn. En dat wie laat in januari een andere zorgverzekeraar kiest toch gedoe kan krijgen. Mij als zorgaanbieder wel bekend.

“Was het allemaal maar zo simpel als in de video vertoond wordt”

Was het allemaal maar zo simpel als in de video vertoond wordt. Wist je maar wat je komend jaar te wachten stond. Het vergelijken van alle zorgverzekeraars en polissen is gewoonweg een gedoe met grote gevolgen. Fijn dat ZN het simpeler wil maken, maar de werkelijkheid is anders. Hier zou VWS al jaren aandacht voor moeten hebben. Maar ook dit jaar ziet de minister de urgentie voor deze zaak niet.

Aan het einde van de video wordt vermeld dat je de zorgzoeker van je zorgverzekeraar kunt raadplegen bij vragen over zorg die komend jaar wordt vergoed.  Maar ook daar mis ik de disclaimer dat een groen vinkje bij een contract lang niet alles zegt over de polissen. Er staat vaak bij dat er beperkingen in het contract zitten. Of dat  men nog in gesprek is, maar het met de vergoeding wel goed komt. Het kan zijn dat u zelf een gedeelte moet betalen of dat u later in het jaar naar een andere zorgverlener moet. Of u moet vooraf toestemming vragen of rekening houden met een omzetplafond.

Kijkt u ook eens naar de namen van de verschillende labels, zoals IZA, Care4Life, Just, ZEKUR, Vinkvink, vaak ook zonder de koepelnaam erbij. Dat zou verboden moeten worden. Patiënten weten vaak niet onder welke koepel hun verzekering valt.

Minister Kuipers is er gerust op dat het allemaal goed verloopt. We kunnen zorgzoekertje gaan ‘spelen’ op oudejaarsdag, als de puzzel dan wél duidelijk is. Helaas valt hierbij dan weinig te lachen.’ Misschien kunt u als hulplijn zorgwijzer inschakelen die op beperkende voorwaarden van zorgverzekeringen in 2024 wijst. Die verduidelijkt meer.

Delen