Aan de orde

Het is een beetje ondergesneeuwd in de discussie over de brandbrieven en petities over het wel of niet volgen van de adviezen van het Outbreak Management Team, maar de Tweede Kamer accepteerde eerder deze week twee moties die toch echt wel relevant zijn voor de gezondheidszorg.

De eerste is die van Rens Raemakers van D66 over onderzoek naar vanwege de coronacrisis niet geleverde zorg die probleemloos kan uitvallen. Raemakers stelt dat dit hét uitgelezen moment is om te kijken welke zorg de voorbije maanden niet is geleverd zonder dat dit tot problemen heeft geleid. Een heel relevant onderwerp natuurlijk. Ernst Kuipers (Erasmus MC) kan wel stellen dat er te weinig mensen op de IC liggen en dat te weinig grote operaties of andere interventies worden gedaan. Maar toon eerst maar eens aan dat het zin heeft om die IC-bedden vol te leggen en die ingrepen te doen.

Kamermotie: bewezen niet effectieve zorg uit het basispakket

De tweede motie – van Lilianne Ploumen (PvdA) en Joba van den Berg (CDA) – ligt rechtstreeks in het verlengde hiervan, want die gaat over het uitstromen van onzinnige zorg uit het verzekerd pakket. Van een aantal vormen van zorg is al wetenschappelijk vastgesteld dat die niet effectief is, stellen zij. Dan is er welbeschouwd geen reden meer om die onderdeel te laten blijven uitmaken van het verzekerd pakket. Tenminste: het basispakket. Prima natuurlijk als mensen zich er aanvullend voor willen verzekeren, dat is dan hun eigen (financiële) verantwoordelijkheid. Maar laat het niet meer ten koste gaan van de zorgpremie die iedereen maandelijks ophoest.

Ingediende moties worden traditiegetrouw afgesloten met de zinsnede ‘…en gaat over tot de orde van de dag’. Toch kon de orde in de zorg er over een poosje door het aannemen van deze moties wel eens heel anders uit gaan zien.

Delen