Aanpassing pensioenbrief dit jaar

De directeur grootaandeelhouder (DGA) die pensioen opbouwt in eigen beheer, moet nog dit jaar de pensioenbrief aanpassen. Oorzaak is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar. De aanpassing van de pensioenbrief is meteen een goed moment om de pensioenregeling nog eens kritisch tegen het licht te houden.

 

Of het wenselijk is om de pensioenopbouw voort te zetten, verschilt namelijk per DGA. Fiscale aspecten, zoals de hoogte waartegen de pensioendotatie in aftrek kan worden gebracht ten opzichte van de verwachte toekomstige belastingdruk, spelen daarbij een rol. Ook de wens om langer door te werken dan de in de huidige pensioenbrief opgenomen pensioenleeftijd is van belang bij de keuze om de pensioenbrief aan te passen of de verdere opbouw op termijn stop te zetten.

Delen