Advies beleggingsverzekeringen

VvAA leden met een beleggingsverzekering die zich zorgen maken over de vraag of deze verzekering wel voldoende oplevert, kunnen bij VvAA terecht voor gratis advies. 

 

 

Wie twijfelt over de uiteindelijke opbrengt van zijn VvAA beleggingsverzekering kan voor een kosteloos advies terecht bij VvAA. Via een online adviesgesprek wordt een actueel risicoprofiel gemaakt. Hieruit blijkt of er maatregelen nodig zijn ten aanzien van de huidige beleggingsverzekering. Voor het inplannen van een afspraak kunnen VvAA leden met een VvAA beleggingsverzekering terecht op vvaa.nl/adviesinventarisatie.

Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. De verzekeraar belegt een gedeelte van de premie na aftrek van kosten in één of meer beleggingsfondsen. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde uit van de beleggingen op dat moment. Deze opgebouwde waarde kan worden ingezet voor pensioenaanvulling, aflossing van de hypotheek of de studie van de kinderen.

Delen